Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

17.07.2018
Nová verze aplikace Analýzy výškopisu
Více
17.07.2018
ZABAGED® - aktualizace
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace

17.07.2018

.
ZABAGED® - aktualizace
Začátkem července 2018 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: definiční body adresního místa, definiční body správního celku, hranice správních jednotek a katastrálního území, elektrárny a větrné motory, golfové areály, evidované silnice a dálnice, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky, mosty na evidovaných silnicích a dálnicích, odpočívky, podjezdy, silniční i železniční tunely, uzlové body silniční sítě, přístaviště, přívozy a plavební komory, suché nádrže, úřady, železniční tratě a vlečky, železniční přejezdy, železniční stanice a zastávky. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.

V 2. čtvrtletí 2018 byla dokončena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 03-11; 03-12; 03-13; 03-14; 11-21; 11-23; 11-32; 11-34; 11-43; 13-22; 13-24; 13-32; 25-11; 25-14; 25-31; 33-13; 33-31.

V 2. čtvrtletí 2018 bylo dokončeno zpřesnění polohy vybraných typů objektů ZABAGED® podle dat leteckého laserového skenování (silnice a dálnice, železniční tratě, vodní toky a břehové čáry, kótované body a terénní stupně) na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 03-11; 03-12; 03-13; 03-14; 14-23; 21-44; 22-32; 22-33; 23-43; 25-14; 25-31; 25-34; 32-11.

Více informací je uvedeno v metadatech o ZABAGED®, v záložce polohopis – stav aktualizace, informace o prvcích.
.
.