Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

17.07.2018
Nová verze aplikace Analýzy výškopisu
more
17.07.2018
Nové geoprocessingové služby
more
17.07.2018
ZABAGED® - aktualizace
more
13.07.2018
Aktualizace aplikace Archiv LMS
more

News archive


Nové geoprocessingové služby

17.07.2018

.
Nové geoprocessingové služby
Skupina geoprocessingových služeb pro webové prostorové analýzy byla rozšířena o služby, které umožňují v klientských aplikacích provádět prostorové analýzy se zaměřením na vlastnosti reliéfu - vyhledat prostory v rozmezí zadaných hodnot nadmořských výšek, sklonitosti nebo expozice svahu, nebo zjistit mezní hodnoty nadmořských výšek v zadaném území. Služby využívá i aplikace Analýzy výškopisu.
Popis geoprocessingových webových služeb je uveden zde.
.
.