Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishPodrobný kvazigeoid QGZÚ-2013

.
Informace o produktu
NázevPodrobný kvazigeoid QGZÚ-2013
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkabuňka INSPIRE souřadnicové sítě ETRS89-GRS80 úrovně 1D
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyBlz
Souřadnicové systémyETRS89
Distribuce    
Popis produktuPodrobný gravimetrický kvazigeoid QGZÚ-2013 představuje transformační plochu umožňující převod nadmořských výšek H vyjádřených ve Výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv) a elipsoidických výšek h určených v Evropském terestrickém referenčním systému 1989 (ETRS89) /realizace ETRF2000/ nad rotačním elipsoidem Geodetického referenčního systému 1980 (GRS80). Datový obsah tvoří výšková anomálie zeta vyjádřená v uzlových bodech pravidelné sítě (3'' x 3'') zeměpisných souřadnic ETRS89. Výšková anomálie realizuje vlastní transformační vztah, který má tvar h = H + zeta. Úplná střední chyba výškové anomálie zeta činí na území ČR 1 cm, v horském terénu a v příhraničních oblastech (do 10 km od státních hranic) může dosahovat hodnot vyšších, nejvýše však 3 cm. Model kvazigeoidu byl získán kombinovaným regionálním řešením lineární gravimetrické okrajové úlohy pro poruchový gravitační potenciál zemského tělesa, a to za významného přispění revidovaného kompletního souboru podrobných bodů gravimetrických mapování ČR zaměřených při geofyzikálním průzkumu mezi lety 1950 až 2010 a dalších dat. Model najde uplatnění zejména ve speciálních geodetických aplikacích, při kterých je v dané lokalitě vyžadována detailní znalost průběhu výškové anomálie. V těchto aplikacích model usnadní výpočet místních transformačních parametrů potřebných pro vzájemné ztotožnění výšek v referenčních systémech Bpv a ETRS89 v dané lokalitě. Upozorňujeme, že vzhledem k různému postupu zpracování se mohou výsledky transformace souřadnic mezi referenčními systémy Bpv a ETRS89 za užití tohoto modelu v dané lokalitě lišit od výsledků transformace provedené s využitím transformační služby resp. aplikace Transformace souřadnic Geoportálu ČÚZK. Pro zaručení jednotného postupu transformací a dosažení homogenity výsledků je tak potřeba použít uvedené aplikace, případně zpracovatelské programy schválené ČÚZK.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Podrobný gravimetrický kvazigeoid ZÚ je Zeměměřickým úřadem od roku 2013 etapově aktualizován v návaznosti na aktualizaci a zpřesňování metodiky a technologie výpočtů, aktualizaci a verifikaci dat báze podrobných gravimetrických mapování České republiky, Základní báze geografických dat České republiky a dalších datových zdrojů.
Podmínky přístupu a použití Bez poplatků
Licence Creative Commons CC BY 4.0
Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Prohlížení dat
Stahování dat Služba Atom
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2014-01-01
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-10-12
.
.