Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Metadata

Metadata aplikací poskytují strukturované informace o webových aplikacích resortu ČÚZK.
Popis informací o aplikacích metadaty není řešen předpisy EU (prováděcí legislativou k směrnici INSPIRE).
Aplikace jsou však uživatelsky a odborně natolik zajímavé, že je užitečné, aby bylo možné je vyhledávat podle údajů v metadatových záznamech. Z tohoto důvodu byl do Národního metadatového profilu začleněn popis způsobu záznamu informací o aplikacích.K popisu webových aplikací ČÚZK je využit metadatový profil ČÚZK pro služby.

Poslední aktualizace: 30.09.2021
Poslední revize:
Autor: 95