Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


O metadatech

Metadata jsou strukturované informace, které lze vyhledat, třídit a dále využívat. Metadata jsou v resortu ČÚZK v českém a anglickém jazyce a popisují soubory prostorových dat, jejich množiny, síťové služby, aplikace, mapové kompozice i tištěné produkty.
Metadata obsahují informace v rozsahu:

  • Na koho se obrátit pokud potřebujete informace o datové sadě
  • Kde si data objednat/koupit
  • Jaké formáty dat lze získat
  • Jak aktuální data jsou poskytována
  • Rozsah datové sady
  • Jak jsou data/služby kvalitní
Metadatové popisy jsou poskytovány ve vlastním profilu, který implementuje:
  • Požadavky na metadata uvedené v Nařízení Komise č. 1205/2008
  • Požadavky na interoperabilitu metadat uvedené v Nařízení Komise č. 1089/2010
  • Národní metadatový profil (verze 4.2)
  • EN ISO 19115, 19119 a 19139
V metadatech lze vyhledávat pomocí vyhledávací služby a to v režimu základním (fulltextové vyhledávání) nebo v rozšířeném režimu (vyhledávání v určitých položkách nebo jejich kombinacích). Vyhledávací služba je založena na standardu OGC CSW.

Metadata lze na Geoportálu ČÚZK získat v těchto variantách:
  • Informace o produktu – základní informace v přehledné tabulce
  • Detailní metadata – celý metadatový záznam zobrazený v lidsky čitelné podobě
  • XML záznam – strojový zápis pro další využití
Poslední aktualizace: 29.10.2020
Poslední revize:
Autor: 95