Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSoučasná data - základní datová sada - obce - stav

Současná data - základní datová sada - stát - stav

Současná data - základní datová sada - změny

Současná data - kompletní datová sada - obce - stav

Současná data - kompletní datová sada - stát - stav

Současná data - kompletní datová sada - změny

Historická data – základní datová sada – obce - stav

Historická data – základní datová sada - změny

Číselníky ve formátu VFR

Speciální data - volební okrsky - stav

Adresní místa s volebními okrsky

Data ve formátu CSV - adresní místa - po obcích

Data ve formátu CSV - adresní místa - za celý stát

Data ve formátu CSV - hierarchie prvků - za celý stát

Data RÚIAN ve formátu SHP - obce

Data RÚIAN ve formátu SHP - stát

Odkazy


Data RÚIAN o hierarchii prvků poskytovaná pro stát ve formátu CSV

.
Informace o produktu
NázevData RÚIAN o hierarchii prvků poskytovaná pro stát ve formátu CSV
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkastát
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyCSV
Souřadnicové systémyETRS89, S-JTSK / Krovak East North
Distribuce  
Popis produktuDatová sada obsahuje informace o vazbách mezi vybranými územními prvky a územně evidenčními jednotkami. Údaje jsou uvedeny v sedmi souborech CSV pro celou Českou republiku. Soubor adresni-mista-vazby-cr.csv obsahuje vazby adresních míst na následující prvky – ulice, část obce, městský obvod/městská část (MOMC), městský obvod Prahy (MOP), správní obvod Prahy (SPRAVOBV), obec, obec s pověřeným obecním úřadem (POU), obec s rozšířenou působností (ORP), vyšší územní samosprávný celek (VÚSC) a volební okrsek (VO). Soubor vazby-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky část obce, obec, POU, ORP, VUSC, region soudržnosti (REGSOUDR) až k prvku stát. Soubor vazby-hlm-praha.csv obsahuje skladebnost prvků v hlavním městě Praze: MOMC, SPRAVOBV, obec, POU, ORP, VUSC, REGSOUDR a stát. Soubor vazby-katastr-uzemi-cr.csv obsahuje skladebnost základních sídelních jednotek (ZSJ) do katastrálních území (KATUZ) a do obcí. Soubor vazby-momc-statutarni-mesta.csv obsahuje skladebnost územních prvků v územně členěných statutárních městech: MOMC, MOP, obec, POU, ORP, VUSC, REGSOUDR a stát. Soubor vazby-okresy-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky část obce, obec, okres, kraj (starý z roku 1960) a stát. Soubor vazby-ulice-obce-s-ulicni-siti.csv obsahuje vazby ulic na obec. Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). Data vychází z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Soubory jsou generovány v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Pro stažení je celá datová sada komprimována (ZIP). Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Předpřipravené soubory jsou generovány jednou měsíčně.
Podmínky přístupu a použití Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK
Licence CC BY 4.0
Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Prohlížení dat
Stahování dat Služba Atom
Stažení předpřipravených souborů - výběr nad mapou
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální, e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2024-07-12
Poslední aktualizace/revize informací:
2024-07-12
.
.