Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishGeometrické plány

Geometrický plán je technickým podkladem pro zobrazení předmětu zápisu do souboru geodetických informací nebo pro vymezení rozsahu věcného břemena, zatěžuje-li věcné břemeno pouze část pozemku. Je součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Vyhotovuje se vždy na základě výsledků geodetických prací v terénu a obsahuje grafické zobrazení nemovitosti před změnou a po ní a další údaje podle stanovených požadavků.

Takovéto potvrzené geometrické plány jsou od roku 2006 ukládány do ISKN a lze je získat ve formátu VFK. Vrstva potvrzených geometrických plánů není součástí platné katastrální mapy. Tou se stává až v okamžiku zplatnění geometrického plánu.

Geometrické plány je možné stáhnout prostřednictvím ATOM služeb.

Poslední aktualizace: 10.2.2020
Poslední revize: