Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZákladní topografická mapa ČR 1 : 5 000 v S-JTSK

.
Informace o produktu
NázevZákladní topografická mapa ČR 1 : 5 000 v S-JTSK
Obchodní kód 631201
Výdejní jednotkamapový list ZTM 5/S-JTSK (2,5 x 2 km)
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyTIFF, PDF, DGN, SHP
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak East North
Distribuce              
Popis produktuZákladní topografická mapa ČR 1 : 5 000 v S-JTSK (ZTM 5/S-JTSK) rozšiřuje od roku 2023 měřítkovou řadu státního mapového díla Zeměměřického úřadu. ZTM 5/S-JTSK se vyhotovuje ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®), digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), databáze geografických jmen České republiky Geonames a kartografické databáze Data10. Data se zpracovávají v kartografické databázi ZTM 5 technologické linky IS SMD. Z ní se tvoří tiskové soubory s kompletním obsahem mapového listu ve formátu PDF v barvách CMYK a rastrové soubory mapového pole ve formátu TIFF v barevném prostoru RGB, s barevnou hloubku 24 bit, rozlišením 508 dpi a kompresí LZW. Dále se z kartografické databáze exportují data pro vektorové formáty ZTM 5/S-JTSK – SHP a DGN8, které umožňují určitou míru editace v GIS a CAD aplikacích. Výdejní jednotkou je mapový list ZTM 5, což v případě rastrového souboru TIFF a vektorových dat je segment o velikosti 2,5x2 km, se stranami rovnoběžnými se souřadnicovými osami S-JTSK. Umístění segmentů v souřadnicovém systému zajišťují v případě rastrového formátu textové soubory (TFW) a to pro zobrazení S-JTSK / Krovak EN. Tiskový soubor PDF navíc obsahuje souřadnicové sítě (kilometrová síť S-JTSK, zeměpisná a kilometrová síť ETRS89/TMzn), mapový rám s rámovými údaji (např. směrové údaje vybraných komunikací, názvy spůlných sídel, popis sousedících států, souřadnice) a mimorámové údaje (např. vysvětlivky, tirážní údaje, grafické číselné a sklonové měřítko, grafická vyjádření přehledu správních a katastrálních hranic a hranic chráněných území). Dále je rozšířen prostor mapového pole o přesahový pruh o velikosti 100 metrů ve směru na východ a na západ a 50 metrů ve směru na sever a na jih. ZTM 5/S-JTSK obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území, hranice chráněných území, body polohového bodového pole, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví (včetně názvů ulic), kót vrstevnic, výškových kót a čísel popisných. Znázorněny jsou pouze předměty obsahu mapy vyskytující se na území České republiky. Nezbytná generalizace a posuny jednotlivých objektů jsou využívány velice omezeně. Mapa tak poskytuje podrobné informace o vymezeném území s vysokou polohovou přesností a se zachováním tvaru i rozměru zobrazených plošných topografických objektů jako ve zdrojových databázích.
Aktualizacni cyklus - stav aktualizace Stav datové série odpovídá podkladovým datům ZABAGED® a Geonames v době tvorby příslušných mapových listů. Vrstevnice byly vyrobeny z dat roku 2010 a 2011, ojediněle z dat novějších.
Stav aktualizace
Stav vydání
Podmínky přístupu a použití Bez poplatků
Licence Creative Commons CC BY 4.0
Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Prohlížení dat Mapová aplikace
Služba WMTS
Služba WMS
Stahování dat Služba Atom pro data ve formátu PDF
Služba Atom pro data ve formátu TIFF
Služba Atom pro data ve formátu SHP
Služba Atom pro data ve formátu DGN
Export výřezu dat
Stažení předpřipravených souborů - výběr nad mapou
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2024-05-12
Poslední aktualizace/revize informací:
2024-05-28
.
.