Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishData250

Databáze Data250 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1:250 000. Data250 je zpracována v rozsahu celého území České republiky, vznikla generalizací původní databáze Data200 v roce 2023.

Aktuální vydání Data250 obsahuje cca 50 typů objektů. Data zahrnují osm tematických oblastí – hranice, vodstvo, popis, sídla, doprava, vegetace, reliéf a různé objekty.

V Zeměměřickém úřadu bude tato databáze sloužit jako zdroj pro tvorbu kartografických výstupů odpovídajícího měřítka a pro aktualizaci tematických nadstaveb.

Souborová data produktu Data250 jsou poskytována stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně, na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.

Poslední aktualizace: 07.05.2024
Poslední revize:
Autor: 192