Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZákladní mapa České republiky 1:100 000

Základní mapa České republiky 1 : 100 000 (ZM 100) je základním státním mapovým dílem středního měřítka. Tato topografická mapa zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů. Rozměry a označení ZM 100 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : 200 000 rozdělením na čtyři díly. Název listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu. Území ČR je zobrazeno na 59 mapových listech. Obnova se realizuje v časové návaznosti na obnovu ZM 50, jako její odvozenina.

ZM 100 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek, hranice chráněných území, porost a povrch a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi, interval vrstevnic je 20 m. Popis základní mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsah mapových listů je doplněn rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí (S-JTSK) a zeměpisnou sítí (ETRS89). Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek.

Od roku 2004 je ZM 100 vyhotovována na podkladu ZM 50 odvozené ze Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED® a databáze geografických jmen České republiky Geonames. V roce 2008 byla tato nová podoba ZM 100 dokončena pro celé území České republiky a do roku 2019 probíhala pravidelná plošná aktualizace. Vzhledem k přípravě nové edice státního mapového díla probíhá v současnosti aktualizace ZM ČR formou zapracování významných změn do souborových dat a do prohlížecích služeb. Tvorbu a aktualizaci ZM 100 zajišťuje Zeměměřický úřad.

Informace o produktech připravených pro poskytování souborových dat ZM 100 naleznete v pravém menu na této stránce.

ZM 100 je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích služeb, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít aplikaci Geoprohlížeč.

K objednání dat a tisků můžete využít internetový obchod.

Poslední aktualizace: 10.2.2023
Poslední revize:
Autor: 192