Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Nemovitosti evidované pro nedostatečně identifikovaného vlastníka

ČÚZK dvakrát ročně předává Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podklady k nemovitostem, které jsou evidované pro nedostatečně identifikované vlastnictví. Data jsou předávána dle § 64 a dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. U nemovitosti buď chybí záznam o vlastnictví úplně (nemovitost není zapsána na žádném listu vlastnictví) nebo je záznam v rozporu s ostatními registry a vlastníka (vlastníky) nemovitosti není možné jednoznačně identifikovat (chybí např. datum narození nebo adresa). Předávané podklady se vztahují k pozemkům a ke stavbám. U pozemků se rozlišuje, zda jsou ve spoluvlastnictví nebo jsou v celém vlastnictví. U staveb zda jsou to samostatné stavby v celém vlastnictví i spoluvlastnictví nebo zda jsou to stavby nezapsané na listu vlastnictví. Data jsou poskytována ve formátu SHP (kódování textu Windows-1250) v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). Pro stažení jsou data komprimována (ZIP).Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Nemovitosti evidované pro nedostatečně identifikovaného vlastníka
Alternativní název: ÚZSVM
Referenční datum
Referenční datum: 2022-10-28
Událost: revize
Referenční datum: 2021-02-03
Událost: vytvoření
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_SERIES_UZSVM
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: ČÚZK dvakrát ročně předává Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podklady k nemovitostem, které jsou evidované pro nedostatečně identifikované vlastnictví. Data jsou předávána dle § 64 a dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. U nemovitosti buď chybí záznam o vlastnictví úplně (nemovitost není zapsána na žádném listu vlastnictví) nebo je záznam v rozporu s ostatními registry a vlastníka (vlastníky) nemovitosti není možné jednoznačně identifikovat (chybí např. datum narození nebo adresa). Předávané podklady se vztahují k pozemkům a ke stavbám. U pozemků se rozlišuje, zda jsou ve spoluvlastnictví nebo jsou v celém vlastnictví. U staveb zda jsou to samostatné stavby v celém vlastnictví i spoluvlastnictví nebo zda jsou to stavby nezapsané na listu vlastnictví. Data jsou poskytována ve formátu SHP (kódování textu Windows-1250) v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). Pro stažení jsou data komprimována (ZIP).
Účel: Implementace zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : průběžně
Datum plánované revize zdroje:
Poznámka k údržbě: Předpřipravené soubory jsou generovány 1x za půl roku.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Katastrální parcely
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: vlastník nemovitosti
Klíčové slovo: vlastnictví
Klíčové slovo: katastrální území
Klíčové slovo: nemovitost, nemovitá věc
Klíčové slovo: pozemek
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: Národní
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2019-05-22
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK
Podmínky pro přístup a užití: Licence CC BY 4.0
Podmínky pro přístup a užití: Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ano
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 1000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: katastr, územní plánování
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100% území České Republiky, tj. 78 870 km2 (k 31. 12. 2016)
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah -
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: ETRS89
Alternativní název: ETRS89-GRS80
Referenční datum
Referenční datum: 2009-03-01
Událost: revize
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize

Distribuce

Distribuční formát
Název: SHP
Verze: 1.0
Specifikace:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: po-pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Bez poplatků
Pokyny pro objednání:
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: katastrální území
Velikost přenosové jednotky v MB: 100
Offline

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_SERIES_UZSVM-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
Referenční datum
Referenční datum: 2010-12-08
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Původ dat
Informace o původu dat: Nemovitosti evidované pro nedostatečně identifikovaného vlastníka, předávané na ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), dle §§ 64,65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.