Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Vektorová data nové podoby SM 5

Rastrová data nové podoby SM 5

Vektorová data katastrální složky SM 5

Rastrová data katastrální složky SM 5

Vektorová data výškopisné složky SM 5

Rastrová data výškopisné složky SM 5

Odkazy


Státní mapa v měřítku 1:5 000

Státní mapa v měřítku 1:5 000 (SM 5) je základním státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 16 301 mapových listech znázorňujících území 2x2,5 km. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z mapového listu Státní mapy 1:50 000 rozdělením na 100 dílů. Klad mapových listů Státní mapy 1:50 000 je na rozdíl od kladu základních map středních měřítek rovnoběžný s osami souřadnicového systému S-JTSK. (Státní mapa 1:50 000 na rozdíl od Základní mapy České republiky 1:50 000 není vydávána.)

SM 5 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Je státním mapovým dílem největšího měřítka, které zobrazuje výškopis. Základním polohopisným grafickým podkladem jsou katastrální mapy, výškopisným podkladem Základní mapa České republiky 1:10 000 nebo ZABAGED®. Zdrojem popisu je jednak katastrální mapa a jednak databáze geografických jmen České republiky Geonames.

SM 5 byla před rokem 2001 zpracována jako analogová mapa, tzv. Státní mapa 1:5 000-odvozená (SMO-5) pro celé území České republiky. V letech 2001 až 2007 byla pro cca 30 % území České republiky vyhotovena vektorová forma SM 5 a doplněna rastrovými soubory pořízenými skenováním tiskových podkladů původní SMO-5 pro zbývajících cca 70% území České republiky.

V letech 2008-2009 byla připravena inovovaná podoba SM 5, včetně změny technologie, s cílem zpracovávat produkt Vektorová data nové podoby SM 5 (a jeho odvozenou rastrovou podobu) v návaznosti na postupující digitalizaci katastrálních map. Vektorová forma nového produktu poskytuje uživatelům možnost tvorby tematických map s účelovou symbolizací ploch, např. pro územní plánování.

Informace o produktech připravených pro poskytování souborových dat SM 5 naleznete v pravém menu na této stránce.

SM 5 je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích služeb, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít aplikaci Geoprohlížeč.

K objednání dat a tisků můžete využít internetový obchod.

Poslední aktualizace: 27.6.2022
Poslední revize:
Autor: 333