Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishMapa ČR 1:1 000 000 - barevná bezešvá

.
Informace o produktu
NázevMapa ČR 1:1 000 000 - barevná bezešvá
Obchodní kód 63191
Výdejní jednotkastát
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyTIFF
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak East North, ETRS89 / UTM zone 33N (N-E)
Distribuce        
Popis produktuMapa České republiky 1:1 000 000 (MČR 1M) obsahově navazuje na Mapu České republiky 1:500 000 a je rovněž koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu. MČR 1M obsahuje polohopis, výškopis, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace (dálnice, silnice, železnice), vodstvo (významné vodní toky a nádrže), hranice státní a krajské, porost a povrch půdy (lesy). Předmětem výškopisu jsou výškové body. Popis mapy sestává ze standardizovaného geografického názvosloví, názvu a měřítka mapy s tirážními údaji a údaji grafického měřítka, textové části vysvětlivek a rámových údajů (zeměpisné souřadnice). Předměty obsahu mapy jsou souvisle znázorněny i na přiléhajících částech území sousedních států. Souborová data jsou poskytována ve formátu TIFF a doplněna o TFW soubory pro souřadnicové systémy S-JTSK a ETRS89-TM33N.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Poslední vydání této mapy je z roku 2021.
Podmínky přístupu a použití Bez poplatků
Licence Creative Commons CC BY 4.0
Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Prohlížení dat Mapová aplikace
Služba WMS
Stahování dat Služba Atom
Export výřezu dat
Stažení předpřipravených souborů - výběr nad mapou
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2023-12-31
Poslední aktualizace/revize informací:
2024-05-28
.
.