Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSM 5 - Tiskový výstup katastrální složky

SM 5 - Tiskový výstup výškopisné složky

SM 5 - Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky

SM 5 - Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky a ortofota

Tiskový výstup nové podoby SM 5 – bez výplní ploch

Tiskový výstup nové podoby SM 5 – s výplněmi ploch

Odkazy


Státní mapa v měřítku 1:5 000

Státní mapa v měřítku 1:5 000 (SM 5) je státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu mapových listů na 16 301 mapovém listě. Rozměry mapového pole se zobrazeným územím 5 km2 jsou 50 x 40 cm. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z listů státní mapy měřítka 1:50 000, rozdělených na 10 sloupců a 10 vrstev, název listu je doplněn čísly sloupce a vrstvy.
Interval vrtevnic je 1, 2, a 5 m. Pouze u SMO5 a SM 5 R se můžeme setkat i s intervalem vrstevnic 2,5 m.

Poslední aktualizace: 27.01.2020
Poslední revize:
Autor: 755