Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNovinky o aplikacích

27.05.2024
Rozšíření celoplošné vrstvy "Císařských otisků"
Do aplikace Archiv byla do skupiny celoplošných vrstev doplněna data císařských povinných otisků stabilního katastru z území Karlovarského kraje.
Více

Archiv aktualit


Aplikace

Webové aplikace usnadňují uživatelům získávání a využívání geodat, poskytování údajů z katastru nemovitostí a dalších informačních systémů resortu ČÚZK přímo ve webovém prostředí, bez nutnosti pořizování vlastního software.

Aplikace lze rozdělit na tyto skupiny:

  • aplikace pro poskytování geodat, tj. přístup ke stahování nebo podávání žádostí o výdej či úpravu
  • aplikace a služby pro poskytování údajů z katastru nemovitostí
  • aplikace a služby pro poskytování údajů z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)
  • aplikace Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (DMVS)
  • geodetické aplikace pro podporu zeměměřických činností v terénu
  • aplikace pro využití dat výškopisu ČR
  • aplikace pro prohlížení geografických standardizovaných jmen
  • aplikace pro prohlížení a poskytování archivních map a leteckých měřických snímků
Aplikace mohou sdružovat více funkcí. Například Geoprohlížeč pomocí vnořených miniaplikací (widgetů) nabízí kromě hlavní funkce prohlížeče geodat i odkazy k jejich nákupu či stahování, umožňuje transformace souřadnic, nahlášení chyby v datech či získání vyjádření k existenci bodů bodového pole.

Poslední aktualizace: 14.03.2024
Poslední revize:
Autor: 95