Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Krajinné pokrytí

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Územní správní jednotky

.
Definice tématu: Správní jednotky rozdělující území, ve kterém členské státy mají nebo vykonávají svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy, oddělené správními hranicemi.

Prostorové informace jsou poskytovány prostřednictvím těchto typů prostorových objektů: Územní správní jednotka (AdministrativeUnit) a Územní správní hranice (AdministrativeBoundary)..

INSPIRE harmonizovaná série datových sad

Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma Územní správní jednotky (AU) a datové specifikaci pro ELF ve verzi 1.0. Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE harmonizované sady Územní správní jednotky obsahují pouze územní správní jednotky, jejich hranice a statistické jednotky NUTS1 a NUTS3, které jsou v rámci České republiky na stejné úrovni jako je stát a kraje. Územní správní jednotky jsou stát, kraje (vyšší územní samospravné celky), okresy a obce. Datová sada pokrývá celé území České republiky. Hranice územních samosprávných jednotek jsou vedeny od trojmezí do trojmezí na nejnižší úrovni členění, tedy obcí. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, INSPIRE Data Specification on Administrative Units v 3.0.1 z 26.4.2010 a ELF Data Specification v1.0. V datech chybí obec Strýčice, protože nemá žádné katastrální území. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Územní správní jednotky ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Poslední aktualizace: 2020-08-14
.