Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News about network services

01.07.2020
Prohlížecí služba Historická jména
Byla zveřejněna nová prohlížecí služba Historická jména v podobě ArcGIS REST a OGC WMS.
Služba je poskytována jako veřejná prohlížecí služba pro prohlížení historických geografických jmen nesídelních objektů propojených s aktuálními daty produktu Databáze geografických jmen České republiky (Geonames). Jeden objekt může mít i několik jmen excerpovaných ze starých map, různých soupisů a popisů našeho území i z nejstarších kronik.
more
22.05.2020
Úprava prohlížecí služby WMS – Bodová pole
V rámci prohlížecí služby WMS – Bodová pole bylo provedeno rozšíření stávajícího členění vrstev tak, aby bylo možné detailněji vybírat a zobrazovat jednotlivé kategorie resp. podkategorie bodů základního polohového bodového pole (ZPBP) a zhušťovacích bodů (ZhB).
more

News archive


Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS

22.09.2011

.
Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS
K síti CZEPOS byla připojena nová externí stanice – stanice Polom.
Konfigurace stanic CZEPOS na území ČR se tak rozšířila na celkový počet 28 stanic. Správcem stanice je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) a do sítě CZEPOS je tato stanice zapojena prostřednictvím Výzkumné a experimentální sítě pro observace GNSS (VESOG). Stanice Polom přijímá signály navigačního systému GPS-NAVSTAR, se systémem GLONASS není kompatibilní. Ze stanice Polom jsou poskytovány služby RTK (real time kinematics / kinematika v reálném čase) a DGPS (diferenční GPS) na stávající adrese czeposr.cuzk.cz a portu 2100.
.
.