Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishData50

Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní topografickou mapu ČR 1 : 50 000.
Souborová data SHP tvoří 69 typů geografických objektů. Data zahrnují osm tematických oblastí sídelní, kulturní a hospodářské objekty, komunikace, produktovody a elektrické vedení, vodstvo, hranice územních jednotek, vegetace a povrch, terénní reliéf a popis.
Souborová data produktu Data50 jsou poskytována stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně, na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.

Poslední aktualizace: 25.04.2024
Poslední revize:
Autor: 192