Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishWMS - Katastrální mapy

WMS - Územní jednotky

WMS - Digitalizace katastrální mapy

WMS - ZABAGED® - polohopis

WMS - ZABAGED® - vrstevnice

WMS - ZTM5

WMS - ZTM10

WMS - ZTM25

WMS - ZTM50

WMS - ZTM100

WMS - ZTM250

WMS - MČR500

WMS - MČR1M

WMS - Data50

WMS - Data250

WMS - Ortofoto ČR

WMS - Archivní ortofoto

WMS - Ortofoto CIR

WMS - DMR 4G (Stínovaný model reliéfu)

WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu)

WMS - DMP 1G (Stínovaný model povrchu)

WMS - Geonames

WMS - Historická jména

WMS - Bodová pole

WMS - Klady mapových listů

WMS - Kilometrová síť JTSK

WMS - Geografická síť WGS84

WMS – Základní topografické mapy ČR pro KIVS

WMS – Ortofoto ČR pro KIVS

Odkazy


Prohlížecí služby - WMS - úvod:

Prohlížecí WMS služby jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.3.0. Zároveň splňují technické předpisy pro INSPIRE prohlížecí služby. WMS poskytují data v různých souřadnicových systémech. Jejich výčet je uveden ve vlastnostech (GetCapabilities) služeb.Služba umožňuje i dotazy na atributy objektů v mapě (getFeatureInfo).

WMS jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podmínky užití jsou nedílnou součástí metadat každé služby.

Příklady aplikací pro využití služeb jsou uvedeny zde.
Na Geoportálu ČÚZK jsou tyto služby využívány zejména v aplikaci Geoprohlížeč.

Seznam WMS služeb:
Pro otevření následujících WMS služeb stačí zkopírovat níže uvedené adresy (zvýrazněné tučně) do políčka URL ve WMS klientu.
 • WMS - Katastrální mapy
 • https://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?

 • WMS - Územní jednotky
 • https://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp?

 • WMS - Digitalizace katastrální mapy
 • https://services.cuzk.cz/wms/local-dg-wms.asp?

 • WMS - ZABAGED® - polohopis
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED_POLOHOPIS/MapServer/WmsServer?

 • WMS - ZABAGED® - vrstevnice
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED_VRSTEVNICE/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM5
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM5/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM10
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM10/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM25
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM25/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM50
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM50/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM100
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM100/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM250
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM250/MapServer/WMSServer?

 • WMS - MČR500
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/MCR500/MapServer/WMSServer?

 • WMS - MČR1M
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/MCR1M/MapServer/WMSServer?

 • WMS - Data50
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/DATA50/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Data250
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/DATA250/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Ortofoto ČR
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ORTOFOTO/MapServer/WMSServer?

 • WMS - Archivní ortofoto
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_ARCHIV/WMService.aspx

 • WMS - Ortofoto CIR
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_CIR/WMService.aspx

 • WMS - DMR 4G (Stínovaný model reliéfu)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?

 • WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr5g/ImageServer/WMSServer?

 • WMS - DMP 1G (Stínovaný model povrchu)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmp1g/ImageServer/WMSServer?

 • WMS - Geonames
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/GEONAMES/Geonames/MapServer/WMSServer?

 • WMS - Historická jména
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/Pracovni/Historicka_jmena/MapServer/WMSServer?

 • WMS - Bodová pole
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/BodovaPole/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Klady mapových listů
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/KladyMapovychListu/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Kilometrová síť JTSK
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/Site/JTSK_1KM/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Geografická síť WGS84
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/Site/GeografickaSitWGS84/MapServer/WmsServer?

 • WMS – Základní topografické mapy ČR pro KIVS
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZTM_KIVS/WMService.aspx

 • WMS – Ortofoto ČR pro KIVS
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTO_KIVS/WMService.aspx

Poslední aktualizace: 27.10.2023
Poslední revize:
Autor: 95