Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Imperial Imprints of the Stable Cadastre - Bohemia

Imperial Imprints of the Stable Cadastre - Moravia and Silesia

Toposections 1:25 000 from the Third Military Mapping

Collection of maps and plans until 1850  

State Map 1:5000

State Map 1:5000-derived - S-1952

Special Maps from the Third Military Mapping

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 5000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 10 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 25 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 50 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 100 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 200 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 500 000

Maps of the Registry of Real Estates 1 : 2 880 - Bohemia

Maps of the Registry of Real Estates 1 : 2 880 - Moravia and Silesia

Maps of Cultivation of the Stable Cadastre 1837-1844

Original maps of the Stable Cadastre 1:2 880 – Bohemia

Cadastral correction sheets 1:2880 – Bohemia

Cadastral correction sheets 1:2880 – Moravia and Silesia

Links


Original maps of the Stable Cadastre 1:2 880 – Bohemia

Originální mapy stabilního katastru jsou přímým výsledkem měřických prací při založení stabilního katastru. Jde o ručně kreslené a vybarvené mapy, které byly po dokončení litograficky reprodukovány a vždy jedna z tiskových kopií byla po ručním vybarvení uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk. Ostatní kopie byly používány k běžné práci. Vlastní originální mapy byly poté ještě po nějakou dobu vedeny jako mapy evidenční a byly do nich červeně dokreslovány nastalé změny. Ve složitějších případech byl nový stav vykreslen na zvláštní listy, označené jako Beimappe (příložná mapa). Tímto dodatečným zákresem změn se originální mapy zásadně liší od císařských povinných otisků, na kterých byl zakonzervován původní stav v době založení katastru. V řadě případů byly také dvě sousední obce mapovány společně (ale s vyznačenou společnou hranicí) a až na císařských otiscích byly odděleny.Data identification

Citation
Source name: Original maps of the Stable Cadastre 1:2 880 – Bohemia
Alternative name: Original maps of the Stable Cadastre of Bohemia
Reference datum
Reference date: 2018-06-29
Event: revision
Data identifier
Unique identifier: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_OMC
Unique identifier: 63819021
Contact to the organisation responsible for the data
Person name: Kronus, Miroslav, RNDr.
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 284 041 111
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 1800/9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: custodian
Other information:
Abstract: Originální mapy stabilního katastru jsou přímým výsledkem měřických prací při založení stabilního katastru. Jde o ručně kreslené a vybarvené mapy, které byly po dokončení litograficky reprodukovány a vždy jedna z tiskových kopií byla po ručním vybarvení uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk. Ostatní kopie byly používány k běžné práci. Vlastní originální mapy byly poté ještě po nějakou dobu vedeny jako mapy evidenční a byly do nich červeně dokreslovány nastalé změny. Ve složitějších případech byl nový stav vykreslen na zvláštní listy, označené jako Beimappe (příložná mapa). Tímto dodatečným zákresem změn se originální mapy zásadně liší od císařských povinných otisků, na kterých byl zakonzervován původní stav v době založení katastru. V řadě případů byly také dvě sousední obce mapovány společně (ale s vyznačenou společnou hranicí) a až na císařských otiscích byly odděleny.
Purpose: Data jsou Ústředním archivem zeměměřictví a katastru (ÚAZK) pořizována skenováním shromážděných archiválií za účelem zpřístupňovat odborné i laické veřejnosti výsledky rozsáhlých geodetických a kartografických prací, které v minulosti probíhaly na našem území.
Responsible organisation
Person name: Kronus, Miroslav, RNDr.
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 284 041 111
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 1800/9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: custodian
Maintenance info
Maintenance and update frequency: notPlanned
Date of planned source revision:
Maintenance note: After scanning of the whole data series the update is further terminated; it is an archival document that is not a subject of update.
Keywords
Officially registered thesaurus
Reference datum
Reference date: 2008-06-01
Event: publication
Organisation responsible for the thesaurus:
Name of the organisation: Joint Research Centre
Role: pointOfContact
Keywords
Keyword: preserved map
Officially registered thesaurus
Reference datum
Reference date: 2009-01-01
Event: publication
Organisation responsible for the thesaurus:
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Role: pointOfContact
Keywords
Keyword: archival maps
Keyword: Central Archive of Surveying and Cadastre
Keyword: stable cadastre maps
Keyword: original maps
Keyword: scale 1:2,880
Officially registered thesaurus
Reference datumOrganisation responsible for the thesaurus:
Role:
Source restriction
Access and use terms: Terms of trade
Access and use terms: Terms for students
Data registered in the National Open Data Catalogue: No
Type of spatial representation: grid
Spatial resolution
Correspondent scale
Scale factor: 2880
Source language: ger
Character set: utf8
Thematic category: planningCadastre
Data extension
Extent information: Bohemia
Geographic limitations
Minimal bounding box
Westernmost coordinate: 12.09
Easternmost coordinate: 18.86
Southernmost coordinate: 48.55
Northernmost coordinate: 51.06
Time extent 1826 - 1843
Altitude extension
Minimal value:
Maximal value:
Vertical datum:

Reference system (horizontal, vertical or temporal)

Coordinate reference system identifier
Reference system citation
Source name: Gusterberg (Ferro)
Alternative name: Gusterberg datum of the Stable Cadastre
Reference date
Reference date: 2017-03-03
Event: revision
Other information: The reference system is used for visualisation of the map contents. Scanned data are not transformed to any datum.

Distribution

Distribution formate
Name: JPEG
Version:
Distributor
Contact information:
Name of the organisation: Land Survey Office
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 284 041 605
Phone: +420 284 041 111
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 1800/9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: distributor
Transfer possibilities
Units of distribution: map sheet of Original maps of the Stable Cadastre of Bohemia
Size of transfer unit in MB: 5
Offline
Name: dvd

Data quality

Level of scope
Quality description level: series
Report - INSPIRE compliance
Test identifier: CZ-00025712-CUZK_OMC-DQ_DomainConsistency-1
Conformity
Specification
Alternative name: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Reference date
Reference date: 2007-04-26
Event: publication
Test description: Data set series conformity testing with INSPIRE implementing rules for spatial data sets and services interoperability.
Degree of conformity: false
Report – completness – omission
Measure name: Evaluation of completeness of Czech Republic territory coverage by the data set series
Measure identification: CZ-00025712-CUZK_OMC-DQ_CompletenessOmission-1
Measure description: Evaluation of completeness of Czech Republic territory coverage by the OMC data set series
Date and time of the measure: 2017-09-15T12:00:00
Test result – quantitative
Value domain: %
Value: 95
Data origin
Data origin information: ÚAZK archival documents scanning.


Portray catalogue

Citation from the portrayal catalogue
Source name: Imperial Obligatory Imprints of the Stable Cadastre 1:2,880 map legend
Alternative name: Imperial Imprints of Stable Cadastre Map Legend
Reference date
Reference date: 2010-02-18
Event: publication
Organisation responsible for the portrayal catalogue
Name of the organisation: Land Survey Office
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 284 041 681
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 1800/9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: custodian