Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishData50

Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000.
Data50 jsou od dubna 2019 poskytována jako otevřená data ve formátu SHP včetně mapového dokumentu pro zjednodušenou vizualizaci.
Souborová data SHP tvoří 59 typů geografických objektů. Data zahrnují osm tematických oblastí sídelní, kulturní a hospodářské objekty, komunikace, produktovody a elektrické vedení, vodstvo, hranice územních jednotek, vegetace a povrch, terénní reliéf a popis.
Data50 jsou zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích služeb, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.
Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít mapové okno na úvodní stránce sekce Aplikace, nebo klienta Geoprohlížeč.


Celá datová série je pravidelně aktualizována. Každoročně je publikován nový stav, kde na části datové sady odpovídající edičnímu plánu ZM 50 je provedeno kompletní zpracování podkladových dat a na zbývající části území ČR proběhla aktualizace silničních komunikací a správního členění. Stav silničních komunikací odpovídá minimálně 1. 7. 2019, stav správního členění odpovídá minimálně 1.1. 2019.

Poslední aktualizace: 29.01.2020
Poslední revize:
Autor: 192