Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNovinky o aplikacích

Archiv aktualit


Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS

22.09.2011

.
Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS
K síti CZEPOS byla připojena nová externí stanice – stanice Polom.
Konfigurace stanic CZEPOS na území ČR se tak rozšířila na celkový počet 28 stanic. Správcem stanice je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) a do sítě CZEPOS je tato stanice zapojena prostřednictvím Výzkumné a experimentální sítě pro observace GNSS (VESOG). Stanice Polom přijímá signály navigačního systému GPS-NAVSTAR, se systémem GLONASS není kompatibilní. Ze stanice Polom jsou poskytovány služby RTK (real time kinematics / kinematika v reálném čase) a DGPS (diferenční GPS) na stávající adrese czeposr.cuzk.cz a portu 2100.
.
.