Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Datové sady

Prostorová data resortu ČÚZK publikovaná dle Otevřené formální normy pro prostorová data.

Katastr nemovitostí
Jako otevřená data je poskytován soubor geodetických informací, tj. katastrální mapa včetně údajů o stavu její digitalizace. Základním výstupem pro otevřená data katastrální mapy je výměnný formát katastru VFK. Ve výměnném formátu jsou také poskytována data geometrických plánů, která představují budoucí stav katastrální mapy. Data jsou také v redukované podobě poskytována ve formátech DGN, DXF, SHP a starším formátu VKM (ve formátu VKM jen tam, kde je KM-D). Datové sady jsou poskytovány po katastrálních územích. Data jsou aktualizována jednou měsíčně (pro formát VFK), čtvrtletně (pro formát VKM), týdně (formát SHP) nebo denně (formát DGN a DXF). Jako otevřená data jsou dále poskytovány i statistiky výměr jednotlivých druhů pozemků, podklady k nemovitostem, které jsou evidované pro nedostatečně identifikované vlastnictví a data harmonizovaná dle prováděcích pravidel INSPIRE, pro které je katastrální mapa zdrojovou datovou sadou.

RÚIAN
Otevřená data RÚIAN se poskytují v řadě variant lišících se podrobností a obsahem výstupních datových sad. Základním výstupem je výměnný formát RÚIAN (VFR), dílčí výstupy lze stáhnout také ve formátu CSV nebo SHP. Jsou poskytována za celý stát, nebo po obcích. Základní výstup se provádí jednou měsíčně, denně se pak k němu vytvářejí změnová data. Informace o periodicitě aktualizace a obsahu jednotlivých výstupů z RÚIAN je možné získat na stránce RÚIAN výstupy. Jako otevřená data jsou dále poskytována data harmonizovaná dle prováděcích pravidel INSPIRE, pro které je RÚIAN zdrojovou datovou sadou.

ZABAGED® - polohopis
Jako otevřená data je poskytována kompletní polohopisná část ZABAGED®, která obsahuje prostorové a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu a terénním reliéfu. Ve formě otevřených dat jsou dále poskytovány i veškeré datové sady harmonizované dle prováděcích pravidel INSPIRE, pro které je polohopisná část ZABAGED® zdrojovou datovou sadou.

ZABAGED® - výškopis
Jako otevřená data jsou poskytovány veškeré výškopisné modely z leteckého laserového skenování, z nich odvozené vrstevnice i datové sady harmonizované dle prováděcích pravidel INSPIRE, pro které jsou výškopisné modely zdrojovými datovými sadami.

Ortofoto ČR
Jako otevřená data jsou poskytovány datové sady aktuálního produktu Ortofoto ČR a data harmonizovaná dle prováděcích pravidel INSPIRE, pro které je aktuální ortofoto zdrojovou datovou sadou.

Státní mapové dílo
Jako otevřená data jsou poskytovány všechny produkty státního mapového díla v digitální podobě, tj. datové sady Základní topografické mapy České republiky v měřítkách 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:250 000, dále mapa ČR v měřítkách 1:500 000 a 1:1 000 000 a digitální geografické modely území ČR Data50 a Data250.

Databázový soubor geografického názvosloví
Jako otevřená data jsou poskytovány objekty databáze geografických jmen České republiky (Geonames) reprezentované vektorovou (bodovou) složkou s atributy, které obsahují další informace o jménech. Dále je poskytována otevřená datová sada INSPIRE tématu Zeměpisná jména, pro kterou je Geonames zdrojovou datovou sadou.

Bodová pole
Databáze bodových polí (DBP), která obsahuje geodetické údaje o bodech bodových polí je poskytována jako otevřená data prostřednictvím stahovací služby WFS - Bodová pole. Dále jsou poskytovány otevřené datové sady vytvářené pro podporu implementace INSPIRE tématu Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí a data podrobného gravimetrického kvazigeoidu QGZÚ-2013.


Otevřená data resortu ČÚZK publikovaná dle Otevřené formální normy pro úřední deskyNové okno.

Úřední desky resortu ČÚZK.

Poslední aktualizace: 02.06.2023
Poslední revize:
Autor: 95