Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Aplikace pro poskytování dat

Aplikace pro stahování dat

Geoprohlížeč
Aplikace nabízí následující možnosti stažení souborových dat přes odkazy uvedené v metadatech produktů (tabulka „Informace o produktu“, oddíly „Distribuce“ a „Stahování dat“), případně přímo v Geoprohlížeči (záložka „Seznam vrstev, menu „Možnosti“)::
  • stáhnout data, tj. předpřipravené soubory poskytované službami ATOM. Data jsou dělena po vhodných výdejních jednotkách a uložena v minimálně jednom z otevřených formátů. Počet výdejních jednotek ke stažení je určen rozsahem mapového okna. Maximální počet 100 vyhledaných jednotek je určen omezením OpenSearch služby, která zajišťuje vyhledávání nad datovými sadami.
  • exportovat data do různých formátů ve formě bezešvých výřezů určených rozsahem mapového okna, hranicemi správních jednotek, parcel nebo pomocí vlastního vektorového polygonu. Prostorová omezení pro export dat jsou uvedena pro každý produkt v tomto přehledu.
Dále Geoprohlížeč umožňuje stahování vektorových objektů z připojených ArcGIS REST mapových služeb. Po označení objektu v mapě je nabídnuto jeho stažení ve formátu GeoJSON.Stahovací služby Atom
Aplikace poskytuje přehled o všech otevřených datech resortu ČÚZK. Umožňuje výběr a stažení předpřipravených souborů poskytovaných službami ATOM. Počet výdejních jednotek ke stažení je určen rozsahem mapového okna. Maximální počet 100 vyhledaných jednotek je určen omezením OpenSearch služby, která zajišťuje vyhledávání nad datovými sadami.

Aplikace pro podání žádosti o poskytnutí jiné formy otevřených dat

Aplikace Eshop poskytuje na základě žádosti registrovaného uživatele kromě zpoplatněných leteckých měřických snímků, archiválií a tištěných produktů také údaje ZABAGED® , ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví, které jsou zařazeny mezi otevřená data.

Uživatel má možnost podat v této aplikaci (případně e-mailem na adrese ZU-obchod@cuzk.cz) žádost o data i v jiných formách, tj.
  • zvolit formát datového souboru odlišný od toho, ve kterém jsou data evidována v národním katalogu otevřených dat, tj. odlišný od vektorových či rastrových formátů poskytovaných stahovacími službami ATOM, případně WFS či WCS.
  • zvolit místo stažení dat pomocí dálkového přístupu jejich předání na technickém nosiči dat.
Navíc je možné v oddíle „Poznámka“ při sestavování žádosti uvést i jiné požadavky na úpravu dat, například přípravu formátu, který není v nabídce Eshopu či exportního nástroje Geoprohlížeče, nebo vyskladnění souborů ve specifické výdejní jednotce.

Formáty a výdejní jednotky, které nabízíme standardně, jsou uvedeny v tomto přehledu.

Úplata za převod do požadovaného formátu (nebo za jiné úpravy dat) se hradí podle hodinové sazby uvedené v bodě 11 přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění.

Poznámky: Podání žádosti o předání dat na technickém nosiči dat přes aplikaci Eshop doporučujeme vždy v případě potřeby získat jednorázově objemově velká data. Zejména se jedná o data ortofota ČR, výškopisu nebo státního mapového díla z velkého území (např. celého kraje).

V případě příliš dlouhého stahování nebo jiných problémů či nejasností ohledně poskytování dat, kontaktujte, prosím, oddělení distribuce a podpory Zeměměřického úřadu na adrese ZU-obchod@cuzk.cz. Zde Vám naši specialisté poradí, jak problém řešit.

Poslední aktualizace: 04.06.2024
Poslední revize:
Autor: 95