Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English



Mapa obcí s rozšířenou působností 1:50 000

.
Informace o produktu
NázevMapa obcí s rozšířenou působností 1:50 000
Obchodní kód 63237
Výdejní jednotkaobec s rozšířenou působností
Cena za jednotkuCeník produktů a služeb ZÚ
Výdejní formátytisk
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak EN, ETRS89 (geographic 2D)
Popis produktuMapa obcí s rozšířenou působností vzniká od roku 2008 a umožňuje ucelený pohled na správní obvod příslušné obce. Mapa je vyhotovena na podkladě Základní mapy ČR 1:50 000. Formát mapy je volen tak, aby příslušné správní území obce s rozšířenou působností bylo zobrazeno na samostatném mapovém listě. Nemá mapový rám a je zpracovávána a tištěna až ke kraji mapového archu. Stejně jako ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních a územních jednotek, hranice katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 10 m. Popis sestává z druhového označení objektů, kót vrstevnic, výškových kót, standardizovaného geografického názvosloví, názvů a identifikačních čísel územně technických jednotek. Oproti ZM 50 je upraven obsah zvýrazněním hranic správních území a barevným rozlišením názvů obcí s rozšířenou působnosti a obcí s pověřeným obecním úřadem. Mapa je také doplněna o tematický obsah jako jsou sídlo správního úřadu, pošta, nemocnice, čerpací stanice pohonných hmot, skládka odpadu, zemní vodojem, čistírna odpadních vod a úpravna vody. Obsahem mapových listů je zeměpisná sít (ETRS89). Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. Ve vydavatelské působnosti ČÚZK je 205 mapových listů.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Obnova Mapy obcí s rozšířenou působností se provádí v periodě maximálně 5 let. Aktuální stav je k dispozici na https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/tvorbaMORP50.pdf
Podmínky užití - zpoplatnění datZpoplatnění dle Ceníku produktů a služeb ZÚ
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezeníPodmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Prohlížení dat - stahování dat
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální , tel: +420 284 047 425 , e-mail: premysl.jindrak@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2019
Poslední aktualizace/revize informací:
2020-02-03
.
.