Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishGeoprocessingové služby - úvod

Geoprocessingové služby jsou webové služby, které umožňují provádět prostorové analýzy nad zdrojovými daty. Služba zpřístupňuje geoprocessingový nástroj který používá vybrané geoprocessingové funkce.

Zeměměřický úřad poskytuje vybrané geoprocessingové služby pro analýzy výškopisných dat. Služby jsou přístupné přes ArcGIS REST a SOAP rozhraní.

Geoprocessingové služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podmínky užití jsou nedílnou součástí metadat každé služby.

REST URL Geoprocessingových služeb:

Analýzy terénu

 • Elevation Max Min DMR 4G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationMaxMin_DMR4G/GPServer

 • Elevation Max Min DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationMaxMin_DMR5G/GPServer

 • Elevation Range DMR 4G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationRange_DMR4G/GPServer

 • Elevation Range DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationRange_DMR5G/GPServer

 • Slope Range DMR 4G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SlopeRange_DMR4G/GPServer

 • Slope Range DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SlopeRange_DMR5G/GPServer

 • Aspect Range DMR 4G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/AspectRange_DMR4G/GPServer

 • Aspect Range DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/AspectRange_DMR5G/GPServer
Analýzy viditelnosti
 • Visibility DMR 4G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Visibility_DMR4G/GPServer

 • Visibility DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Visibility_DMR5G/GPServer

 • Visibility DMP 1G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Visibility_DMP1G/GPServer

 • Line Of Sight DMR 4G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/LineOfSight_DMR4G/GPServer

 • Line Of Sight DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/LineOfSight_DMR5G/GPServer

 • Line Of Sight DMP 1G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/LineOfSight_DMP1G/GPServer

 • Sky Line Graph DMR 4G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SkyLineGraph_DMR4G/GPServer

 • Sky Line Graph DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SkyLineGraph_DMR5G/GPServer

 • Sky Line Graph DMP 1G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SkyLineGraph_DMP1G/GPServer
Tvorba profilu
 • Profile DMR 4G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Profile_DMR4G/GPServer

 • Profile DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Profile_DMR5G/GPServer

 • Profile DMP 1G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Profile_DMP1G/GPServer
Výpočet objemu zadaného terénního tvaru
 • Surface Difference DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SurfaceDifference_DMR5G/GPServer

Poslední aktualizace: 28.3.2019
Poslední revize:
Autor: 95