Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Nadmořská výška

Definice: Digitální výškový model pevniny, povrchu ledovců a oceánů. Zahrnuje nadmořské výšky pevnin, vodní hloubky a pobřežní čáru.
Týká se dat vektorových, v TIN modelu i gridových.

Prostorové informace jsou poskytovány prostřednictvím těchto skupin prostorových objektů:

  • Nadmořská výška – Základní typy (Elevation - Base Types) bez typů prostorových objektů.
  • Nadmořská výška – Pokrytí pravidelnou mříží (Elevation - Grid Coverage) obsahuje jediný prostorový objekt: Nadmořská výška – pokrytí pravidelnou mříží (ElevationGridCoverage).
  • Nadmořská výška – Vektorové prvky (Elevation - Vector Elements) s typy prostorových objektů: Kóta (SpotElevation), Vrstevnice (ContourLine), Přímka zlomu (BreakLine), Prázdná oblast (VoidArea) a Izolovaná oblast (IsolatedArea).
  • Nadmořská výška – TIN (Elevation -TIN) obsahuje jediný prostorový objekt: Nadmořská výška TIN (ElevationTIN).

Data v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje data tématu Nadmořská výška harmonizovaná dle INSPIRE datové specifikace podle aplikačního schématu Pokrytí pravidelnou mříží (Elevation - Grid Coverage) a podle aplikačního schématu TIN.


Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95