Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSoubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR

.
Informace o produktu
NázevSoubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkaČR
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátySHP(JTSK), SHP(WGS84), SHP(UTM), DGN(JTSK), DXF(JTSK)
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak East North, WGS 84, WGS 84 / UTM zone 33N
Distribuce    
Popis produktuSoubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR tvoří celkem 11 typů objektů - plošné objekty hranic České republiky, oblastí, krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným úřadem, obcí, katastrálních území, správních obvodů (jen pro hl. m. Prahu), městských částí (obvodů) pro hl. m. Prahu a některá statutární města a hranic základních sídelních jednotek. Dále jsou součástí souborů popisné informace – atributy těchto hranic. Zdrojem grafických i popisných informací tohoto produktu je RÚIAN, neboli Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který je jedním ze základních registrů ČR. Data jsou spravována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Aktualizace souboru je prováděna z RÚIAN čtvrtletně, aktuální soubory jsou vydávány vždy se stavem k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.
Podmínky přístupu a použití Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Licence Creative Commons CC BY 4.0
Poskytováno na základě Podmínek užití produktů poskytovaných jako otevřená data.
Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Prohlížení dat Mapová aplikace
Stahování dat Stažení dat SHP (JTSK)
Stažení dat SHP (UTM)
Stažení dat SHP (WGS84)
Stažení dat DGN
Stažení dat DXF
Služba WFS
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2022-10-06
Poslední aktualizace/revize informací:
2022-10-06
.
.