Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


INSPIRE služba transformace souřadnic WCTS

INSPIRE služba transformace souřadnic WCTS je on-line služba, která umožňuje převádět digitální geoprostorová data mezi souřadnicovými referenčními systémy S-JTSK, S-JTSK/05, ETRS89 a WGS84, včetně transformace výšek mezi systémy ETRS89 (GRS80), Bpv a WGS 84. Zároveň služba umožňuje transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy stanovenými směrnicí INSPIRE: ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34, a to včetně transformace výšek v systému EVRS. Dále služba umožňuje transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy WGS 84 / UTM 33, WGS 84 / UTM 34 a WGS 84 / Pseudo-Mercator. Služba využívá výpočetní modul programu ETJTZU 2019 verze 2019-10-01 schválený ČÚZK pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 1. 1. 2018. Střední polohová chyba transformace mezi systémy S-JTSK a ETRS89 (ETRF2000) při použití služby dosahuje hodnoty mp = 0.036 m na území ČR. Střední polohová chyba transformace mezi systémy ETRS89 (ETRF2000) a WGS 84 (G873) při použití služby dosahuje hodnoty mp = 0.040 m na území ČR. Poskytované operace jsou uvedeny ve vlastnostech služby (GetCapabilities). Službu je možné použít samostatně nebo jako součást dalších služeb a aplikací. Zájemcům o přepočty souřadnic je na stránkách Geoportálu ČÚZK zpřístupněn klient služby - aplikace Transformace souřadnic. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE služby transformace souřadnic v. 2.1 a zároveň splňuje standard OGC WCTS 0.4.0.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: INSPIRE služba transformace souřadnic WCTS
Alternativní název: CUZK-WCTS
Referenční datum
Referenční datum: 2019-12-20
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_WCTS_INSPIRE
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: INSPIRE služba transformace souřadnic WCTS je on-line služba, která umožňuje převádět digitální geoprostorová data mezi souřadnicovými referenčními systémy S-JTSK, S-JTSK/05, ETRS89 a WGS84, včetně transformace výšek mezi systémy ETRS89 (GRS80), Bpv a WGS 84. Zároveň služba umožňuje transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy stanovenými směrnicí INSPIRE: ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34, a to včetně transformace výšek v systému EVRS. Dále služba umožňuje transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy WGS 84 / UTM 33, WGS 84 / UTM 34 a WGS 84 / Pseudo-Mercator. Služba využívá výpočetní modul programu ETJTZU 2019 verze 2019-10-01 schválený ČÚZK pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 1. 1. 2018. Střední polohová chyba transformace mezi systémy S-JTSK a ETRS89 (ETRF2000) při použití služby dosahuje hodnoty mp = 0.036 m na území ČR. Střední polohová chyba transformace mezi systémy ETRS89 (ETRF2000) a WGS 84 (G873) při použití služby dosahuje hodnoty mp = 0.040 m na území ČR. Poskytované operace jsou uvedeny ve vlastnostech služby (GetCapabilities). Službu je možné použít samostatně nebo jako součást dalších služeb a aplikací. Zájemcům o přepočty souřadnic je na stránkách Geoportálu ČÚZK zpřístupněn klient služby - aplikace Transformace souřadnic. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE služby transformace souřadnic v. 2.1 a zároveň splňuje standard OGC WCTS 0.4.0.
Účel: Služba umožňuje převádět digitální geoprostorová data mezi souřadnicovými referenčními systémy S-JTSK, S-JTSK/05, ETRS89 a WGS84, včetně transformace výšek mezi systémy ETRS89 (GRS80), Bpv a WGS 84 a včetně souřadnicových referenčních systémů kartografických zobrazení ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34 resp. WGS 84 / UTM 33, WGS 84 / UTM 34 a WGS 84 / Pseudo-Mercator.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Srovnal Pavel, Mgr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-12-03
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: souřadnice (sg.)
Klíčové slovo: transformace souřadnic
Klíčové slovo: transformační klíč
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: transformační služba
Klíčové slovo: zpřesněná transformace
Klíčové slovo: ETRS89
Klíčové slovo: WGS84
Klíčové slovo: GRS80
Klíčové slovo: Bpv
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Žádné podmínky neplatí
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Název typu služby: INSPIRE transformační služba
Verze služby: 3.0
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: GetCapabilities
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: Transform
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: IsTtransformable
Platformy zpracování (DCP): WebServices

Distribuce

Distribuční formát
Název: GML
Verze: 3.2.1
Specifikace:
Název: GML
Verze: 3.2.1
Specifikace:

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_WCTS_INSPIRE-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ano
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_WCTS_INSPIRE-DQ_DomainConsistency-2
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Draft Technical Guidance for INSPIRE Coordinate Transformation Services
Alternativní název: Návrh technických pokynů pro implementaci INSPIRE služeb transformace souřadnic
Referenční datum
Referenční datum: 2010-03-15
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu služby WCTS s návrhem technických pokynů pro implementaci INSPIRE služeb transformace souřadnic.
Míra souladu: ano