Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishBody Sítě permanentních stanic GNSS České republiky CZEPOS

Body sítě CZEPOS představují referenční body permanentních stanic GNSS, definované jako průsečík horní plochy desky anténní konstrukce se svislou osou otvoru umístěného v této desce. Body jsou spravovány Zeměměřickým úřadem.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Body Sítě permanentních stanic GNSS České republiky CZEPOS
Alternativní název: Body sítě CZEPOS
Referenční datum
Referenční datum: 2023-05-26
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_CZEPOS_BODY
Jedinečný identifikátor: 61100
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Řezníček, Jan, Ing. Ph.D.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 530
Fax: +420 284 041 625
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Body sítě CZEPOS představují referenční body permanentních stanic GNSS, definované jako průsečík horní plochy desky anténní konstrukce se svislou osou otvoru umístěného v této desce. Body jsou spravovány Zeměměřickým úřadem.
Účel: Body Sítě permanentních stanic GNSS ČR (CZEPOS) jsou referenčními body pro přesnou lokalizaci geoinformací v Evropském terestrickém referenčním systému 1989 (ETRS89) na území ČR. Body CZEPOS jsou součástí geodetických základů ČR, jež tvoří referenční rámec souřadnicových systémů na území ČR. V případě bodů CZEPOS se jedná o národní realizaci referenčního rámce ETRS89.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Řezníček, Jan, Ing. Ph.D.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 530
Fax: +420 284 041 625
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : týdně
Datum plánované revize zdroje: 2023-06-02
Poznámka k údržbě: Body sítě CZEPOS spravuje odbor geodetických základů Zeměměřického úřadu. Údaje o bodech jsou na Geoportálu ČÚZK publikovány WMS službou Bodová pole, která je dostupná v aplikaci Geoprohlížeč. Údaje v mapové službě jsou aktualizovány v týdenním intervalu.
Klíčová slova
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: bodové pole
Klíčové slovo: geodetický bod
Klíčové slovo: geodézie
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Podmínky pro přístup a užití: Omezení hromadného stahování údajů
Podmínky pro přístup a užití: Údaje o jednotlivých bodech jsou poskytovány bezplatně prostřednictvím internetové aplikace Geoprohlížeč podle daných vyhledávacích kritérií a současně prostřednictvím informačních stránek CZEPOS http://czepos.cuzk.cz.
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ne
Typ prostorové reprezentace: vektor
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: lokalizace, navigace
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 2014 - neznámé
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK (Ferro) / Krovak
Alternativní název: S-JTSK (Ferro) / Krovak
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace: Souřadnicový systém S-JTSK (Ferro) / Krovak (EPSG kód 2065) zachovává orientaci os danou definicí Křovákova zobrazení, kdy osa X směřuje od počátku zobrazení kladně na jih, osa Y pak kladně na západ. Umístění počátku souřadnic Y,X je v případě EPSG 2065 vztaženo k nultému poledníku Ferro (na rozdíl od EPSG 5513, kdy je vztaženo k nultému poledníku Greenwich).

Distribuce

Distribuční formát
Název: XHTML
Verze: 1.0 Transitional
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 605
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace: Zeměměřický úřad poskytuje prostřednictvím Internetu ( v aplikaci Geoprohlížeč na Geoportálu ČÚZK a též na adrese http://bodovapole.cuzk.cz/) údaje z databází bodových polí. Uživatelé zde získají online zdarma geodetické údaje o bodech bodových polí.
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Bez poplatků
Pokyny pro objednání:

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_CZEPOS_BODY-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu:
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_CZEPOS_BODY-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad Body sítě CZEPOS
Datum a čas měření: 2012-11-05T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: Body sítě CZEPOS představují referenční body permanentních stanic GNSS, definované jako průsečík horní plochy desky anténní konstrukce se svislou osou otvoru umístěného v této desce. Body jsou spravovány Zeměměřickým úřadem.