Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishEsri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin DMR 5G

.
Product information
NameEsri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin DMR 5G
Commercial code Commercial code is not defined
Export unitNo export unit defined
Unit price
Product descriptionGeoprocessingová služba ElevationMaxMin_DMR5G je určena ke zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (v rámci zadaného polygonu) nebo po zadané linii terénu nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst s maximální a minimální hodnotou nadmořských výšek včetně mezních hodnot nadmořských výšek v rámci zadaného území.
Service characteristics Download document with service characteristics
Service locationhttps://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationMaxMin_DMR5G/GPServer
Data set provided by the service Provided data
Conditions applying to access and use According to Regulation No 31/1995 Sb.
Service view with the public client Run the service
ContactCzech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Křížek, Milan , phone: +420 284 047 430 , e-mail: milan.krizek@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2023-03-28
Information last update:
2023-06-30
.
.