Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSoučasná data - základní datová sada - obce - stav

Současná data - základní datová sada - stát - stav

Současná data - základní datová sada - změny

Současná data - kompletní datová sada - obce - stav

Současná data - kompletní datová sada - stát - stav

Současná data - kompletní datová sada - změny

Historická data – základní datová sada – obce - stav

Historická data – základní datová sada - změny

Číselníky ve formátu VFR

Speciální data - volební okrsky - stav

Adresní místa s volebními okrsky

Data ve formátu CSV - adresní místa - po obcích

Data ve formátu CSV - adresní místa - za celý stát

Data ve formátu CSV - hierarchie prvků - za celý stát

Data RÚIAN ve formátu SHP - obce

Data RÚIAN ve formátu SHP - stát

Odkazy


Současná změnová data RÚIAN v kompletní datové sadě poskytovaná po obcích ve formátu VFR

.
Informace o produktu
NázevSoučasná změnová data RÚIAN v kompletní datové sadě poskytovaná po obcích ve formátu VFR
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkaobce
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyVFR
Souřadnicové systémyETRS89, S-JTSK / Krovak East North
Distribuce  
Popis produktuDatová sada obsahuje úplné popisné údaje a prostorové vymezení územních prvků a územně evidenčních jednotek, u kterých došlo ve zvoleném dni ke změně alespoň jednoho jejich atributu. Data jsou generována pro celou Českou republiku ve třech souborech. Ve všech souborech jsou pro každý prvek uvedeny všechny dostupné popisné atributy a definiční bod (pokud existuje). Soubor ST_ZKSG obsahuje následující prvky: stát, regiony soudržnosti, vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), obce s rozšířenou působností (ORP), obce s pověřeným obecním úřadem (POU), kraje (z roku 1960), okresy, obce, části obce, městské obvody/městské části (MOMC), městské obvody Prahy (MOP), správní obvody Prahy (SOP), katastrální území a základní sídelní jednotky (ZSJ) a pro všechny prvky navíc obsahuje jejich generalizované hranice (pokud neexistují, pak originální hranice). Soubor ST_ZKSH pro celý stát obsahuje následující prvky: stát, regiony soudržnosti, VÚSC, ORP, POU, kraje (z roku 1960), okresy, obce, části obce, MOMC, MOP, SOP, katastrální území, ZSJ, parcely (včetně polygonů), stavební objekty (včetně polygonů), ulice (včetně definičních čar ulic) a adresní místa a pro všechny vyšší prvky navíc obsahuje jejich originální hranice. Soubor ST_ZKSO obsahuje změny obrázků vlajek a znaků obcí a MOMC. Všechna data vychází z data RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí). Soubory jsou generovány pro každý den, ve kterém došlo alespoň k jedné změně prvků. Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). Data vychází z RÚIAN (registru územní identifikace, adres a nemovitostí). Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), který používá jazyk XML, a odpovídá standardu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení je každý soubor komprimován jako ZIP. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Předpřipravené soubory jsou generovány jednou měsíčně.
Podmínky přístupu a použití Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK
Licence CC BY 4.0
Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Prohlížení dat
Stahování dat Služba Atom
Stažení předpřipravených souborů - výběr nad mapou
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální, e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2024-07-12
Poslední aktualizace/revize informací:
2024-07-12
.
.