Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishCísařské povinné otisky stabilního katastru - Čechy

Císařské povinné otisky stabilního katastru - Morava a Slezsko

Topografické sekce
1 : 25 000 třetího vojenského mapování

Sbírka map a plánů do roku 1850

Státní mapa 1:5 000

Státní mapa 1:5 000-odvozená se sítí systému S-1952 v rámu

Rastrová data nové podoby SM 5

Speciální mapy třetího vojenského mapování

Topografické mapy 1 : 5000 v systému S-1952

Topografické mapy 1 : 10 000 v systému S-1952

Topografické mapy 1 : 25 000 v systému S-1952

Topografické mapy 1 : 50 000 v systému S-1952

Topografické mapy 1 : 100 000 v systému S-1952

Topografické mapy 1 : 200 000 v systému S-1952

Topografické mapy 1 : 500 000 v systému S-1952

Mapy evidence nemovitostí 1:2880 - Čechy

Mapy evidence nemovitostí 1:2880 - Morava a Slezsko

Mapa kultur stabilního katastru 1837-1844

Originální mapy stabilního katastru 1:2 880 – Čechy

Katastrální mapy 1:2 880 evidenční - Čechy

Katastrální mapy 1:2 880 evidenční – Morava a Slezsko

Základní mapa ČR 1:10 000

Základní mapa ČR 1:25 000

Základní mapa ČR 1:50 000

Základní mapa ČR 1:100 000

Základní mapa ČR 1:200 000

Odkazy


Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru - úvod

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK), organizačně začleněný do Zeměměřického úřadu, je veřejným specializovaným archivem. Jeho úkolem je shromažďovat a veřejnosti zpřístupňovat výsledky rozsáhlých geodetických a kartografických prací, které v minulosti probíhaly na našem území.

Mimořádné archivní bohatství ÚAZK vznikalo postupně již od třetího desetiletí 19. století. K nejcennějším archivním dokumentům tak patří například mapy unikátního díla první poloviny 19. století – stabilního katastru. Zastoupeny jsou rovněž operáty navazujících katastrálních prací. Dále archiv nabízí ke studiu mapová díla vytvořená na základě rakouského vojenského mapování z konce 19. století, poválečné topografické mapy v systému S-1952, jednotlivé tituly současných státních mapových děl od jejich prvních vydání a řadu dalších mapových souborů. Tyto fondy jsou navíc doplněny několika archivními sbírkami, které v ukázkách představují tvorbu starých evropských kartografů a kartografických dílen i mapy vydavatelů a nakladatelů 19. a 20. století.

Rozsáhlé a badatelsky nejvíce využívané archivní soubory ÚAZK jsou systematicky skenovány. Prostřednictvím samostatných aplikací Archiv a Vademecum je zavedena možnost jejich studia dálkovým přístupem a prostřednictvím E-shopu na Geoportálu ČÚZK je možné objednat jak rastrové soubory vzniklé skenováním, tak i kvalitní papírové tisky. Data ostatních archivních souborů lze objednat přímo v ÚAZK, e-mail miroslav.kronus@cuzk.cz.

Orgánům veřejné moci jsou pro výkon jejich působnosti data archivních souborů poskytována bezplatně.

Poslední aktualizace: 06.06.2024
Poslední revize:
Autor: 63