Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishWMS - Katastrální mapy

WMS - Územní jednotky

WMS - Digitalizace katastrální mapy

WMS - SM5V

WMS - SM5

WMS - ZABAGED® (barevný)

WMS - ZABAGED® (vizualizace ZM10)

WMS - ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto)

WMS - ZM10

WMS - ZM25

WMS - ZM50

WMS - ZM100

WMS - ZM200

WMS - MČR500

WMS - MČR1M

WMS - Data50

WMS - Data200

WMS - Správní hranice

WMS - Ortofoto

WMS - Archivní ortofoto

WMS - Ortofoto CIR

WMS - DMR 4G (Stínovaný model reliéfu)

WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu)

WMS - DMP 1G (Stínovaný model povrchu)

WMS - Geonames

WMS - Historická jména

WMS - Bodová pole

WMS - Podkladová vektorová mapa ČR

WMS - Přehledové mapy ČR

WMS - Klady mapových listů

WMS - Kilometrová síť JTSK

WMS - Geografická síť WGS84

Odkazy


Prohlížecí služby - WMS - úvod:

Prohlížecí WMS služby jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.3.0. Zároveň splňují technické předpisy pro INSPIRE prohlížecí služby. WMS poskytují data v různých souřadnicových systémech. Jejich výčet je uveden ve vlastnostech (GetCapabilities) služeb.Služba umožňuje i dotazy na atributy objektů v mapě (getFeatureInfo).

WMS jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podmínky užití jsou nedílnou součástí metadat každé služby.

Příklady aplikací pro využití služeb jsou uvedeny zde.
Na Geoportálu ČÚZK jsou tyto služby přístupné prostřednictvím mapového okna na úvodní stránce sekce Aplikace a také v aplikaci Geoprohlížeč.

Seznam WMS služeb:
Pro otevření následujících WMS služeb stačí zkopírovat níže uvedené adresy (zvýrazněné tučně) do políčka URL ve WMS klientu.
 • WMS - Katastrální mapy
 • https://services.cuzk.cz/wms/wms.asp

 • WMS - Územní jednotky
 • https://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp?

 • WMS - Digitalizace katastrální mapy
 • https://services.cuzk.cz/wms/local-dg-wms.asp?

 • WMS - SM5V
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspx

 • WMS - SM5
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx

 • WMS - ZABAGED®
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED/MapServer/WmsServer?

 • WMS - ZABAGED® (vizualizace ZM10)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED_TOPO/MapServer/WmsServer?

 • WMS - ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED_NAD_ORTOFOTO/MapServer/WmsServer?

 • WMS - ZM10
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx

 • WMS - ZM25
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspx

 • WMS - ZM50
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx

 • WMS - ZM100
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM100_PUB/WMService.aspx

 • WMS - ZM200
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM200_PUB/WMService.aspx

 • WMS - MČR500
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_MCR500/WMService.aspx

 • WMS - MČR1M
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_MCR1M/WMService.aspx

 • WMS - Data50
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/DATA50/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Data200
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/DATA200/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Správní hranice
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/SpravniHranice/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Ortofoto
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

 • WMS - Archivní ortofoto
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_ARCHIV/WMService.aspx

 • WMS - Ortofoto CIR
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_CIR/WMService.aspx

 • WMS - DMR 4G (Stínovaný model reliéfu)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer

 • WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr5g/ImageServer/WMSServer

 • WMS - DMP 1G (Stínovaný model povrchu)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmp1g/ImageServer/WMSServer

 • WMS - Geonames
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_PUB/WMService.aspx

 • WMS - Historická jména
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/Pracovni/Historicka_jmena/MapServer/WMSServer?

 • WMS - Bodová pole
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_BODPOLE/WMService.aspx

 • WMS - Podkladová vektorová mapa ČR
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/VektorovaMapa/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Přehledové mapy ČR
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_PREHLEDKY/WMService.aspx

 • WMS - Klady mapových listů
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_KLADY/WMService.aspx

 • WMS - Kilometrová síť JTSK
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/Site/JTSK_1KM/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Geografická síť WGS84
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEOGRSIT/WMService.aspx

Poslední aktualizace: 25.09.2020
Poslední revize:
Autor: 95