Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Identifikace služby

Citace
Název zdroje: Jména světa
Alternativní název: Prohlížení a vyhledávání z Geografických názvoslovných seznamů OSN - Česká republika
Referenční datum
Referenční datum: 2023-03-28
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_JMENA_SVETA
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Aplikace Jména světa vznikla jako produkt k publikacím vydávaným v ediční řadě Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR. Umožňuje bezplatné prohlížení a vyhledávání jmen z těchto seznamů. V současné době jsou publikována Česká jména moří a mezinárodních území, Jména států a jejich územních částí a Index českých exonym.
Účel: Aplikace vznikla jako výsledek realizačního projektu Digitalizace ediční řady Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Švehlová, Irena, p.fil.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 613
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoMapAccessService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Referenční datum
Referenční datum: 2010-01-19
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: exonymum
Klíčové slovo: endonymum
Klíčové slovo: toponymum
Klíčové slovo: hydronymum
Klíčové slovo: standardizované geografické jméno, standardizované toponymum
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Název typu služby: OtherApplication
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území světa, tj. 510 065 284 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: -180.00
Nejvýchodnější souřadnice: 180.00
Nejjižnější souřadnice: -90.00
Nejsevernější souřadnice: 90.00
Výškový rozsah
Minimální hodnota: -11000
Maximální hodnota: 90000
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace:
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Přístupové místo
Odkaz:

Distribuce

Distribuční formát
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Způsob objednání
Poplatky: Bez poplatků

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód:
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu aplikace s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ne