Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZABAGED® - polohopis

INSPIRE - Vodstvo - fyzické vody (HY_P)

INSPIRE - Vodstvo - sítě (HY_NET)

INSPIRE - Dopravní sítě - Letecká doprava (TN_AIR)

INSPIRE - Dopravní sítě - Lanová dráha (TN_CABLE)

INSPIRE - Dopravní sítě - Železniční doprava (TN_RAIL)

INSPIRE - Dopravní sítě - Silniční doprava (TN_ROAD)

INSPIRE - Dopravní sítě- Vodní doprava (TN_WATER)

Odkazy


Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 125 typů geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis
Alternativní název: ZABAGED® - polohopis
Referenční datum
Referenční datum: 2020-07-07
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_ZABAGED_P
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: 63311
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Pressová, Jana, RNDr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 695
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 125 typů geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech.
Účel: ZABAGED® je využívána jako základní vrstva v geografických informačních systémech (GIS), zejména v informačních systémech veřejné správy. Je také hlavním datovým zdrojem pro tvorbu základních map ČR měřítek 1:10 000 až 1:100 000.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Pressová, Jana, RNDr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 695
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : průběžně
Datum plánované revize zdroje: 2020-10-05
Poznámka k údržbě: Celá datová série je aktualizována v pravidelném cyklu. Kromě této plošné aktualizace probíhá průběžná aktualizace vybraných objektů na základě aktuálních dat od tematických správců. Aktualizované verze jsou publikovány ve čtvrtletním intervalu.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Budovy
Klíčové slovo: Dopravní sítě
Klíčové slovo: Vodopis
Klíčové slovo: Krajinný pokryv
Klíčové slovo: Využití území
Klíčové slovo: Chráněná území
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: Národní
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Prostorový rozsah
Referenční datum
Referenční datum: 2019-05-22
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: vektorová mapa
Klíčové slovo: geoprostorová informace
Klíčové slovo: datový soubor
Klíčové slovo: Základní báze geografických dat (ZABAGED®)
Klíčové slovo: vodstvo
Klíčové slovo: budova
Klíčové slovo: adresa
Klíčové slovo: obec
Klíčové slovo: model
Klíčové slovo: datová sada
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: bezešvá
Klíčové slovo: hydrologická
Klíčové slovo: tok
Klíčové slovo: vodní
Klíčové slovo: voda
Klíčové slovo: komunikace
Klíčové slovo: silnice
Klíčové slovo: ulice
Klíčové slovo: cesta
Klíčové slovo: cesty
Klíčové slovo: sídlo
Klíčové slovo: adresní body
Klíčové slovo: obce
Klíčové slovo: pokryv
Klíčové slovo: užití půdy
Klíčové slovo: administrativní
Klíčové slovo: správní
Klíčové slovo: digitální
Klíčové slovo: geografická
Klíčové slovo: topografická
Klíčové slovo: reliéf
Klíčové slovo: 10 000
Klíčové slovo: 10000
Klíčové slovo: měřítko 1:10000
Klíčové slovo: měřítko 1:10 000
Klíčové slovo: 5 000
Klíčové slovo: 5000
Klíčové slovo: měřítko 1:5000
Klíčové slovo: měřítko 1:5 000
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-02-18
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Legislativní omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Jiná omezení: Zapůjčení dat studentům
Bezpečnostní omezení dat
Klasifikace: neklasifikované
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 10000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: struktura
Tematická kategorie: doprava
Tematická kategorie: životní prostředí
Tematická kategorie: vodstvo
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 2013-01-01 - 2019-07-01
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Výškový systém: Baltský po vyrovnání (m n.m.)

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace: EPSG kód 5514 S-JTSK / Krovak East North je ekvivalentem stávajícího ESRI kódu 102067. Zobrazení zachovává matematickou tzv. „east-north“ orientaci souřadnicových os, kdy osa X směřuje od počátku zobrazení kladně na východ a osa Y kladně na sever. Je proto vhodné pro užití v aplikacích GIS. Zobrazení je vztaženo k nultému poledníku Grenwich ( na rozdíl od EPSG kódu 5221 S-JTSK (Ferro) / Krovak East North, kde je zobrazení vztaženo k nultému poledníku Ferro).
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
Jmenný prostor: EPSG
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: World Geodetic System 1984
Alternativní název: WGS 84
Referenční datum
Referenční datum: 2006-08-25
Událost: revize
Další informace:
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
Jmenný prostor: EPSG
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: World Geodetic System 1984 / Universal Transverse Mercator zone 33N
Alternativní název: WGS 84 / UTM zone 33N
Referenční datum
Referenční datum: 1995-06-02
Událost: revize
Další informace:
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32633
Jmenný prostor: EPSG

Obsah dat

Popis katalogu prvků
Jazyk katalogu: cze
Součásti datové sady: ano
Citace z katalogu prvků
Název zdroje: Katalog objektů ZABAGED®
Referenční datum
Referenční datum: 2018-04-01
Událost: revize
Organizace odpovědná za katalog prvků
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 695
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: původce

Distribuce

Distribuční formát
Název: SHP(JTSK)
Verze: nedefinováno
Název: SHP(UTM)
Verze: nedefinováno
Název: SHP(WGS84)
Verze: nedefinováno
Název: DGN7(JTSK)
Verze: nedefinováno
Název: DGN7(UTM)
Verze: nedefinováno
Název: GML(JTSK)
Verze: 3.1.1
Název: DXF(JTSK)
Verze: nedefinováno
Specifikace:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 605
Telefon: +420 284 041 111
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_ZABAGED_P-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2010-12-08
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Míra souladu: ne
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_ZABAGED_P-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad ZABAGED®
Datum a čas měření: 2012-11-12T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: m
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: Proces tvorby a prvotního naplnění ZABAGED® započal v roce 1995 vektorovou digitalizací tiskových podkladů ZM 10. Tato základní digitalizace byla s výjimkou zástavby sídel dokončena již v roce 2001. V období do konce 1. čtvrtletí roku 2004 byla ZABAGED® doplněna o geografické objekty zástavby sídel, do databáze byly přidány další popisné a kvalitativní atributy včetně vybraných druhů identifikátorů a jednotlivé ukládací jednotky (v rozsahu ZM 10) byly spojeny do „bezešvé“ databáze. Současně od roku 2001 probíhala první celoplošná aktualizace ZABAGED® s cílem zpřesnění a zaktualizování polohopisné složky a revize a doplnění atributové části databáze. Využívány byly zejména fotogrammetrické metody a topografické šetření přímo v terénu. Tato první aktualizace byla ukončena v roce 2005. V letech 2006 až 2009 proběhl druhý cyklus aktualizace a zahájen byl cyklus třetí. Perioda aktualizace byla postupně zkrácena na tříletou, jsou maximálně využity letecké měřické snímky a barevná ortofota každoročně vytvářená pro jednu třetinu území ČR. Některé významné objekty (silnice, správní hranice a další) jsou celoplošně aktualizované častěji, minimálně jednou ročně, na základě získaných změnových informací od jejich správců.


Katalog zobrazení

Citace z katalogu zobrazení
Název zdroje: Projekt kartografické vizualizace dat ZABAGED® v prostředí ESRI ArcGIS-ArcMap
Alternativní název: Kartografická vizualizace ZABAGED® pro prostředí ESRI
Referenční datum
Referenční datum: 2012-03-26
Událost: revize
Organizaci odpovědná za katalog zobrazení
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: původce