Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

11.01.2023
ZABAGED® - aktualizace
more
11.01.2023
ZABAGED® - nová verze Katalogu objektů ZABAGED®
more
25.10.2022
Příprava nového SMD
more
25.10.2022
Nové letecké měřické snímky ČR
more

News archives


Aktualizace prohlížecí služby WMTS ZABAGED®

16.11.2022

.
Aktualizace prohlížecí služby WMTS ZABAGED®
Prohlížecí služba WMTS ZABAGED®, vytvořená za účelem poskytování podkladové mapy s rychlým překreslováním z předpřipravených mapových dlaždic, již poskytuje veškeré změny po poslední pravidelné čtvrtletní aktualizaci datové sady ZABAGED®.
Již dříve (souběžně s aktualizací dat) byly aktualizovány dynamické prohlížecí služby ZABAGED®, ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto), ZABAGED® (vizualizace ZM10) poskytující obraz dat ZABAGED® přímo z publikační databáze.
.
.