Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Prohlížecí služba WMTS pro Katastrální mapu (KM)

Prohlížecí služba WMTS (Web Map Tile Service), která umožňuje zobrazit katastrální mapu v digitální i analogové formě pomocí mapových dlaždic. Kromě toho obsahuje vrstvy věcných břemen. Všechny vrstvy kromě přehledové jsou poskytovány v úrovních 11 (1 : 3 571) až 19 (1 : 13). Podporovaným souřadnicovým systémem je S-JTSK (EPSG:5514). Služba je veřejně dostupná, bezúplatná a pokrývá celé území České republiky. Služba splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: Prohlížecí služba WMTS pro Katastrální mapu (KM)
Alternativní název: Prohlížecí služba WMTS - KM - JTSK
Referenční datum
Referenční datum: 2021-01-20
Událost: vytvoření
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_WMTS-JTSK_KM
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Prohlížecí služba WMTS (Web Map Tile Service), která umožňuje zobrazit katastrální mapu v digitální i analogové formě pomocí mapových dlaždic. Kromě toho obsahuje vrstvy věcných břemen. Všechny vrstvy kromě přehledové jsou poskytovány v úrovních 11 (1 : 3 571) až 19 (1 : 13). Podporovaným souřadnicovým systémem je S-JTSK (EPSG:5514). Služba je veřejně dostupná, bezúplatná a pokrývá celé území České republiky. Služba splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.
Účel: Služba byla vytvořena na základě směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE), která vstoupila v platnost 15. května 2007. Do národní legislativy byla Směrnice v České republice transponována zákonem č. 380/2009 Sb., kterým se měnily zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Celá transpozice byla doplněna vyhláškou č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování informací o životním prostředí.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po - Pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: Katastrální parcely
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoMapAccessService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-12-03
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: rastrová mapa
Klíčové slovo: katastrální mapa
Klíčové slovo: parcela
Klíčové slovo: katastr nemovitostí (KN)
Klíčové slovo: katastrální území
Klíčové slovo: nemovitost, nemovitá věc
Klíčové slovo: pozemek
Klíčové slovo: hranice parcely
Klíčové slovo: katastr nemovitostí ČR
Klíčové slovo: služba
Klíčové slovo: parcelní číslo
Klíčové slovo: věcné břemeno
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: prohlížecí služba
Klíčové slovo: prohlížení dat
Klíčové slovo: katastrální parcela
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK
Název typu služby: INSPIRE prohlížecí služba
Verze služby: 3.11
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100% území České Republiky
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: GetViewServiceMetadata
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: GetViewServiceMetadata
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: GetTile
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: GetTile
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Vázaný zdroj
Název zdroje:
Odkaz:

Distribuce

Distribuční formát
Název: png
Verze: not defined
Specifikace:

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_WMTS-JTSK_KM-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ne