Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


PROHLÍŽECÍ SLUŽBY

Služby umožňující prohlížení souborů prostorových dat.

Operace služby:

  • Get View Service Metadata (Získat metadata prohlížecí služby): poskytuje všechny nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby.
  • Get Map (Vyvolat mapu): vrátí mapu obsahující geografické a tematické informace pocházející z dostupných souborů prostorových dat. Tato mapa je prostorově referencovaným obrazem.
  • Link View Service (Odkázat na prohlížecí službu): umožňuje propojování prohlížecích služeb.

Prohlížecí služby v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK zveřejňuje prohlížecí služby pro většinu poskytovaných datových sad.
Služby splňují Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňují standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0 nebo OGC WMTS 1.0.0. Geoportál ČÚZK poskytuje vlastní klientské rozhraní pro využití prohlížecích služeb - aplikaci Geoprohlížeč.

Pro data harmonizovaná dle INSPIRE datové specifikace v 3.0.1. jsou již resortem ČÚZK poskytovány prohlížecí služby pro téma Parcely (CP), Adresy (AD), Územní správní jednotky (AU), Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS), Vodstvo (HY), Zeměpisná jména (GN) a dopravní sítě (TN).

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95