Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishATOM - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS)

ATOM - Územní správní jednotky (AU)

ATOM - Adresy (AD)

ATOM - Parcely (CP)

ATOM - Budovy (BU)

ATOM - Vodstvo - fyzické vody (HY-P)

ATOM - Vodstvo - hydrografická síť (HY-NET)

ATOM - Dopravní sítě - letecká doprava (TN-AIR)

ATOM - Dopravní sítě - lanová dráha (TN-CABLE)

ATOM - Dopravní sítě - železniční doprava (TN-RAIL)

ATOM - Dopravní sítě - silniční doprava (TN-ROAD)

ATOM - Dopravní sítě - vodní doprava (TN-WATER)

ATOM - Využití území (LU)

ATOM - Nadmořská výška (EL) - GRID

ATOM - Nadmořská výška (EL) - TIN

ATOM - Ortofotosnímky (OI)

ATOM - GEONAMES (GN)

Links


Download Services ATOM INSPIRE - Introduction

Stahovací služby Atom pro on-line přístup k datům umožňují strojově stahovat data v podobě předpřipravených souborů.
Splňují technické předpisy pro INSPIRE stahovací služby verze 3.1 a jsou poskytovány zdarma, bez omezení a pro všechny typy uživatelských aplikací.

Služeb poskytujících INSPIRE data harmonizovaná dle nařízení 1089/2010/ES je celkem 5. Poskytují data z témat CP, AD, AU, BU a GGS. Data témat CP, AD, AU a BU jsou poskytována ve formátu GML 3.2.1. Téma GGS je poskytováno ve formátech DXF a DGN.Podrobnější informace o jednotlivých službách lze nalézt na stránce atom.cuzk.cz.

Seznam ATOM služeb:
 • INSPIRE stahovací služba ATOM pro téma Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS)
 • https://atom.cuzk.cz/GGS/GGS.xml

 • INSPIRE stahovací služba ATOM pro téma Územní správní jednotky (AU)
 • https://atom.cuzk.cz/AU/AU.xml

 • INSPIRE stahovací služba ATOM pro téma Adresy (AD)
 • https://atom.cuzk.cz/AD/AD.xml

 • INSPIRE stahovací služba ATOM pro téma Parcely (CP)
 • https://atom.cuzk.cz/CP/CP.xml

 • INSPIRE stahovací služba ATOM pro téma Budovy (BU)
 • https://atom.cuzk.cz/BU/BU.xml

 • ATOM - Vodstvo - fyzické vody (HY-P)
 • https://atom.cuzk.cz/HY-P/HY-P.xml

 • ATOM - Vodstvo - hydrografická síť (HY-NET)
 • https://atom.cuzk.cz/HY-NET/HY-NET.xml

 • ATOM - Dopravní sítě - letecká doprava (TN-AIR)
 • https://atom.cuzk.cz/TN-AIR/TN-AIR.xml

 • ATOM - Dopravní sítě - lanová dráha (TN-CABLE)
 • https://atom.cuzk.cz/TN-CABLE/TN-CABLE.xml

 • ATOM - Dopravní sítě - železniční doprava (TN-RAIL)
 • https://atom.cuzk.cz/TN-RAIL/TN-RAIL.xml

 • ATOM - Dopravní sítě - silniční doprava (TN-ROAD)
 • https://atom.cuzk.cz/TN-ROAD/TN-ROAD.xml

 • ATOM - Dopravní sítě - vodní doprava (TN-WATER)
 • https://atom.cuzk.cz/TN-WATER/TN-WATER.xml

 • ATOM - Využití území (LU)
 • https://atom.cuzk.cz/LU/LU.xml

 • ATOM - Nadmořská výška (EL) - GRID
 • https://atom.cuzk.cz/EL-GRID/EL-GRID.xml

 • ATOM - Nadmořská výška (EL) - TIN
 • https://atom.cuzk.cz/EL-TIN/EL-TIN.xml

 • ATOM - Ortofotosnímky (OI)
 • https://atom.cuzk.cz/OI/OI.xml

 • ATOM - GEONAMES (GN)
 • https://atom.cuzk.cz/GN/GN.xml
Last update: 23.06.2023
Last revision:
Autor: 95