Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSoučasná data - základní datová sada - obce - stav

Současná data - základní datová sada - stát - stav

Současná data - základní datová sada - změny

Současná data - kompletní datová sada - obce - stav

Současná data - kompletní datová sada - stát - stav

Současná data - kompletní datová sada - změny

Historická data – základní datová sada – obce - stav

Historická data – základní datová sada - změny

Číselníky ve formátu VFR

Speciální data - volební okrsky - stav

Adresní místa s volebními okrsky

Data ve formátu CSV - adresní místa - po obcích

Data ve formátu CSV - adresní místa - za celý stát

Data ve formátu CSV - hierarchie prvků - za celý stát

Data RÚIAN ve formátu SHP - obce

Data RÚIAN ve formátu SHP - stát

Odkazy


Speciální datová sada RÚIAN s číselníky ve formátu VFR

.
Informace o produktu
NázevSpeciální datová sada RÚIAN s číselníky ve formátu VFR
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkačíselníky
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyVFR
Souřadnicové systémyETRS89, S-JTSK / Krovak East North
Distribuce  
Popis produktuDatová sada obsahuje soubor s číselníky, které jsou používány v RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí). Soubor obsahuje následující číselníky: charakter základních sídelních jednotek (ZSJ), status obce, rozsah a typ členění územně členěných statutárních měst, BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), druh číslování parcel, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ a způsob ochrany nemovitosti, typ prvku RÚIAN, pošta a číselníky používané pro technicko-ekonomické atributy stavebních objektů (druhy konstrukce, připojení kanalizace, připojení plynu, připojení vody, vybavení výtahem, způsoby vytápění, způsoby využití objektu, typy stavebních objektů). Každá položka číselníku obsahuje atributy kód a název, dále mohou být uvedeny ještě zkratka, popis, začátek a konec platnosti. Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). Data vychází z RÚIAN (registru územní identifikace, adres a nemovitostí). Soubor je vytvářen vždy k třetímu dni každého měsíce. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), který používá jazyk XML a odpovídá standardu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení je soubor komprimován (ZIP). Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Předpřipravené soubory jsou generovány jednou měsíčně.
Podmínky přístupu a použití Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK
Licence CC BY 4.0
Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Prohlížení dat
Stahování dat Služba Atom
Stažení předpřipravených souborů - výběr nad mapou
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální, e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2024-06-14
Poslední aktualizace/revize informací:
2024-06-14
.
.