Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishDatabáze bodových polí (DBP) - úvod

Databáze bodových polí (DBP) obsahuje geodetické údaje o bodech bodových polí z území České republiky, které lze využít pro přesnou lokalizaci objektů v závazných referenčních systémech. DBP je dle nařízení vlády č. 159/2023 Sb., v platném znění, zahrnuta mezi databáze geodetických údajů a používá se pro zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu jako zdroj údajů o geometrickém základu zeměměřických činností. Správcem databáze je Zeměměřický úřad.

Bodová pole tvoří soubor bodů základního bodového pole polohového, výškového a tíhového a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí. Základní bodové pole je součástí geodetických základů České republiky. Správu základního bodového pole provádí Zeměměřický úřad, správu zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí provádí katastrální úřady dle příslušné územní působnosti.

Data z DBP jsou poskytována formou geodetických údajů, které obsahují číslo resp. název bodu, označení evidenční jednotky, souřadnice bodu resp. jeho výšku či tíži, údaje o přidružených bodech, místopis bodu, údaje o stabilizaci bodu a jeho obnově a dále lokalizační údaje (okres, obec, katastrální území, označení mapového listu).

DBP je na Internetu zpřístupněna od roku 2004. Původně obsahovala pouze body základního bodového pole polohového a výškového a zhušťovací body. Později byla rozšířena také o body základního tíhového bodového pole a o body podrobného výškového bodového pole. Prostřednictvím DBP jsou od roku 2008 zpřístupněny také body podrobného bodového pole polohového vedené v rámci informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).

Součástí DBP je webová aplikace Statistika poskytnutých geodetických údajů, která průběžně monitoruje počty stažených geodetických údajů dle příslušné kategorie bodového pole. Při zjištění nesouladu geodetických údajů se skutečností má uživatel možnost vyplnit Hlášení o závadách bodů bodového pole prostřednictvím webového formuláře, které je následně zasláno správci bodového pole k dalšímu řešení.
 

V rámci datové sady bodová pole je dále zpřístupněn bezplatně, jako otevřená data  Podrobný kvazigeoid QGZÚ-2013. Jedná se o transformační plochu umožňující převod nadmořských výšek vyjádřených ve Výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv) a elipsoidických výšek určených v Evropském terestrickém referenčním systému 1989 (ETRS89). Model najde uplatnění zejména ve speciálních geodetických aplikacích, při kterých je v dané lokalitě vyžadována detailní znalost průběhu výškové anomálie.

Data DBP jsou přístupná bezplatně, jako otevřená data prostřednictvím stahovací služby WFS - Bodová pole.
Dále jsou zpřístupněna pomocí webové aplikace Geoprohlížeč, která umožňuje dotazování na popisné atributy geodetických údajů o bodech bodových polí také na mobilních zařízeních (mobilních telefonech resp. tabletech) přímo v lokalitě, kde se uživatel s daným zařízením nachází. Uvedené funkce umožňuje prohlížecí služba WMS Bodová pole ve všech WMS klientech.
DBP je dále zpřístupněna prostřednictvím stejnojmenné webové aplikace.

Hromadné výstupy z databáze bodových polí jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Zeměměřického úřadu, objednat je lze na kontaktním emailu: dbp@cuzk.cz.

Poslední aktualizace: 07.02.2024
Poslední revize:
Autor: 147