Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZABAGED® - výškopis - úvod

Výškopisná data Zeměměřického úřadu poskytují informace o výškových poměrech terénního reliéfu, respektive povrchu (včetně staveb a rostlinného krytu) České republiky. Zeměměřický úřad v současné době spravuje a poskytuje několik výškopisných datových sad rozdílné úrovně podrobnosti a přesnosti výškopisu.

ZABAGED® - Výškopis - DMR 5G. Digitální model reliéfu České republiky 5. generace představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

ZABAGED® - Výškopis - DMR 4G. Digitální model reliéfu České republiky 4.generace představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu.

ZABAGED® - Výškopis - vrstevnice vznikly odvozením z produktu Digitální model reliéfu 5.generace (DMR 5G). Datovou sadu tvoří vrstevnice se základním intervalem 1 m, atributem jsou rozlišený zdůrazněné vrstevnice s intervalem 5 m, v rovinatém terénu je datová sada doplněná o doplňkové vrstevnice s intervalem 0,5 m. Všechny objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou.

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška GRID (EL GRID) představuje Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) ve formě standardizované dle příslušné směrnice INSPIRE.

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška TIN (EL TIN) představuje Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) ve formě standardizované dle příslušné směrnice INSPIRE.

ZABAGED® - Výškopis - DMP 1G. Digitální model povrchu České republiky 1. generace představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného krytu ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného krytu).

Podrobné informace o uvedených produktech naleznete v pravém menu na této stránce včetně popisu formátů dat a dále i Technické zprávy DMR 4G a DMR 5G, které popisují technologické postupy zpracování uvedených produktů, charakteristiky jejich přesnosti, předpokládané oblasti užití a doporučené zásady jejich užívání.

Data ZABAGED® - výškopis jsou zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích služeb, o kterých naleznete informace v oddílu Síťové služby. Prohlížecí služby je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportálu ČÚZK lze k jejich prohlížení využít klient Geoprohlížeč.

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška GRID (EL GRID) je zpřístupněna prostřednictvím stahovací služby WCS.

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška TIN (EL TIN) je zpřístupněna prostřednictvím stahovací služby WFS.

K objednání dat a stahovací služby WFS můžete využít internetový obchod.

Poslední aktualizace: 03.01.2023
Poslední revize:
Autor: 910