Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Nahlížení do katastru nemovitostí

.
Informace o produktu
NázevNahlížení do katastru nemovitostí
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkaVýdejní jednotka není stanovena
Cena za jednotkuBez poplatků
Popis produktuAplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN neumožňuje.
Vlastnosti služby Stáhnout dokument vlastnosti služby
Lokalizace službyhttp://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Datové sady poskytované službou
Omezení a podmínky přístupu a použití Žádné podmínky neplatí
Bez poplatků
KontaktČeský úřad zeměměřický a katastrální, , tel: +420 284 044 455 , e-mail: nahlizeni@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2023-03-28
Poslední aktualizace informací:
2023-03-29
.
.