Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News about network services

20.12.2019
Aktualizace služby transformace souřadnic WCTS
more
20.11.2019
Nová prohlížecí služba pro Data200
Byla zveřejněna nová prohlížecí služba nad daty produktu Topografická databáze České republiky (Data200). Databáze Data200 je digitální geografický model území České republiky odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1:200 000. Od dubna 2019 jsou tato data poskytována jako otevřená, ve formátu SHP.
more
11.11.2019
Aktualizace dat a prohlížecí služby nové podoby SM 5
Byla provedena pravidelná aktualizace nové podoby Státní mapy 1:5 000. Data poskytovaná ve formě rastrových nebo vektorových souborů, případně prohlížecí služby, již pokrývají 96,2% území České republiky, tj. 75 865,55 km2.
more

News archive


Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS

22.09.2011

.
Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS
K síti CZEPOS byla připojena nová externí stanice – stanice Polom.
Konfigurace stanic CZEPOS na území ČR se tak rozšířila na celkový počet 28 stanic. Správcem stanice je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) a do sítě CZEPOS je tato stanice zapojena prostřednictvím Výzkumné a experimentální sítě pro observace GNSS (VESOG). Stanice Polom přijímá signály navigačního systému GPS-NAVSTAR, se systémem GLONASS není kompatibilní. Ze stanice Polom jsou poskytovány služby RTK (real time kinematics / kinematika v reálném čase) a DGPS (diferenční GPS) na stávající adrese czeposr.cuzk.cz a portu 2100.
.
.