Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishTištěné mapy

V tištěné formě jsou vedle digitální podoby poskytována všechna základní státní mapová díla. Tematická státní mapová díla vydávaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jsou dostupná pouze v tištěné podobě. Vedle aktuálních mapových děl, která představují největší objem nabídky, poskytuje Zeměměřický úřad v tištěné podobě i kopie archivních map.

Poslední aktualizace: 09.06.2019
Poslední revize:
Autor: 192