Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Krajinné pokrytí

Definice: Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů, vodních těles.

Typy specifikované pro téma prostorových dat Krajinné pokrytí jsou strukturovány v těchto skupinách:
  • Nomenklatura krajinného pokrytí (Land Cover Nomenclature) bez typů prostorových objektů.
  • Vektor krajinného pokrytí (Land Cover Vector) s typy prostorových objektů: Datová sada krajinného pokrytí (LandCoverDataset) a Jednotka krajinného pokrytí (LandCoverUnit).
  • Rastr krajinného pokrytí (Land Cover Raster)obsahuje jediný prostorový objekt: Krajinné pokrytí pravidelnou mříží (LandCoverGridCoverage).

Data v resortu ČÚZK

Data odpovídající tomuto tématu INSPIRE jsou vedena v databázi ZABAGED® a budou harmonizována dle INSPIRE datové specifikace v souladu s prováděcími předpisy.


Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95