Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Síťové služby INSPIRE

Jsou internetové služby založené na souborech prostorových dat publikované v datovém modelu dle prováděcích pravidel pro interoperabilitu a harmonizaci dat v souladu s nařízením 2009/976/ES.

Typy síťových služeb INSPIRE:

  • vyhledávací služby umožňující vyhledání souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech na základě obsahu odpovídajících metadat a umožňující zobrazení obsahu metadat.
  • prohlížecí služby umožňující alespoň zobrazit, procházet,přiblížit/oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat.
  • služby stahování dat umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim.
  • transformační služby umožňující, aby soubory prostorových dat byly transformovány za účelem dosažení plné interoperability.
  • služby umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech.

Poslední aktualizace: 10.12.2020
Poslední revize:
Autor: 95