Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


SM 5 - Tiskový výstup katastrální složky

SM 5 - Tiskový výstup výškopisné složky

SM 5 - Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky

SM 5 - Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky a ortofota

Tiskový výstup nové podoby SM 5 – bez výplní ploch

Tiskový výstup nové podoby SM 5 – s výplněmi ploch

Odkazy


Státní mapa v měřítku 1:5 000 - Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky a ortofota

.
Informace o produktu
NázevStátní mapa v měřítku 1:5 000 - Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky a ortofota
Obchodní kód 63214
Výdejní jednotkamapový list SM 5 (2,5x2 km)
Cena za jednotkuCeník produktů a služeb ZÚ
Výdejní formátyTISK
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak East North
Distribuce
Popis produktuStátní mapa v měřítku 1:5 000 je státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu mapových listů na 16 301 mapovém listě. Rozměry mapového pole se zobrazeným územím 5 km2 jsou 50 x 40 cm. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z listů státní mapy měřítka 1:50 000, rozdělených na 10 sloupců a 10 vrstev, název listu je doplněn čísly sloupce a vrstvy. Interval vrstevnic je 1, 2, a 5 m. Pouze u SMO-5 a SM 5 R se můžeme setkat i s intervalem vrstevnic 2,5 m. Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou body bodových polí, hranice parcel, druhy pozemků a způsoby jejich užití, stavby, správní a katastrální hranice, chráněná území a další prvky polohopisu. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi s popisem nadmořských výšek a terénní tvary a popis sestává z geografických názvů, názvů veřejných prostranství a druhových názvů. Mapové listy jsou doplněny rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí (S-JTSK).
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Aktualizace dle edičního plánu byla ukončena v roce 2007. Od roku 2011 je na části území, kde je již dostupná vektorová forma katastrální mapy, poskytována inovovaná podoba Státní mapy 1:5 000.
Stav aktualizace
Stav aktualizace
Stav aktualizace
Stav aktualizace
Podmínky přístupu a použití Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Zpoplatnění dle Ceníku produktů a služeb ZÚ
Prohlížení dat
Stahování dat
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální, e-mail: premysl.jindrak@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2007-01-01
Poslední aktualizace/revize informací:
2021-12-10
.
.