Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSoučasná data - základní datová sada - obce - stav

Současná data - základní datová sada - stát - stav

Současná data - základní datová sada - změny

Současná data - kompletní datová sada - obce - stav

Současná data - kompletní datová sada - stát - stav

Současná data - kompletní datová sada - změny

Historická data – základní datová sada – obce - stav

Historická data – základní datová sada - změny

Číselníky ve formátu VFR

Speciální data - volební okrsky - stav

Adresní místa s volebními okrsky

Data ve formátu CSV - adresní místa - po obcích

Data ve formátu CSV - adresní místa - za celý stát

Data ve formátu CSV - hierarchie prvků - za celý stát

Data RÚIAN ve formátu SHP - obce

Data RÚIAN ve formátu SHP - stát

Odkazy


Data RÚIAN o adresách poskytovaná pro stát ve formátu CSV

.
Informace o produktu
NázevData RÚIAN o adresách poskytovaná pro stát ve formátu CSV
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkastát
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyCSV
Souřadnicové systémyETRS89, S-JTSK / Krovak East North
Distribuce  
Popis produktuDatová sada obsahuje seznam adresních míst ve formátu CSV pro celou Českou republiku. Pro každé adresní místo jsou uvedeny následující atributy: kód adresního místa, kód a název obce, kód a název městského obvodu/městské části (pouze u územně členěných statutárních měst), kód a název městského obvodu Prahy (pouze u Prahy), kód a název části obce, kód a název ulice (pokud je uvedena), typ stavebního objektu (s č.p./s č.ev.), číslo domovní, číslo orientační (pokud je uvedeno), znak čísla orientačního (pokud je uveden), PSČ, souřadnice Y a X definičního bodu adresního místa (v souřadnicovém systému S-JTSK) a datum platnosti. Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). Data vychází z RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí). Data jsou k dispozici z celého území České republiky. Poskytují se v komprimované podobě (archiv ZIP). Soubor je vytvářen v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Předpřipravené soubory jsou generovány jednou měsíčně.
Podmínky přístupu a použití Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK
Licence CC BY 4.0
Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Prohlížení dat
Stahování dat Služba Atom
Stažení předpřipravených souborů - výběr nad mapou
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální, e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2024-07-12
Poslední aktualizace/revize informací:
2024-07-12
.
.